Verksamhetsidé, vision och kundlöfte

Verksamhetsidé

Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medemmar att i sin konsumtion bidra tll en hållbar utveckling för människor och miljö.

Vision

Den goda kraften i mat-Sverige.

Vårt kundlöfte

Prisvärd, hållbar matglädje.