Styrelsen

 

Ordinarie ledamöter

Björn Andersson
Ordförande

Kenneth Malmberg
Vice ordförande

Jolene Rogbjer
Sekreterare

Jan Schmidt
Ledamot

 

Susanne Svensson
Ledamot 

 Tina Englund
Ledamot

 

Malin Fritiofsson
Ledamot

   

 

 

 


 

 

Personalrepresentanter

Anna Lindebring

Lena Löwgren

 

 


Adjungerande

 

 

Anders Svensson CEO
010-74 74 551

 

Anders Jendeberg CFO
010-74 74 552

 

 

 


 

Revisorer

Ola Jakobsson

Mats Bergkvist

 

 


Valberedning

Monika Carlsson
Sammankallande 

Annika Bergström

 

Göran Gustafson

Anders Bergman