Ägarombud

Ägarombud

Det finns ägarombud i nästa alla Coop-butiker i vårt område. Ägarombuden väljs av medlemmarna och fungerar som länk mellan medlemmarna, butiken och föreningen.

Ägarombudet lyssnar på dig som är medlem och tar dina frågor och synpunkter vidare för att skapa så bra Coop-butiker som möjligt. Du kan till exempel vända dig till ägarombudet om du har synpunkter på sånt som direkt rör butiken eller om du tycker föreningen ska driva en speciell fråga. Kanske har du synpunkter eller förslag som kan utveckla och skapa ett ännu bättre Coop.

Det är fortfarande butikschefen som fattar beslut i butiken, men ägarombudet företräder dig som är medlem och fungerar som bollplank till butikschefen.

Kontakta ägarombudet när du

  • har förslag på hur butiken kan bli bättre
  • har synpunkter och idéer som berör hela Coop
  • vill att konsumentföreningen ska driva en speciell fråga
  • har frågor om medlemskapet.