Coop Norrbottens historia

Coop Norrbottens historia: Åren 1950-1999

År 1844-18991900-19491950-19992000-nutid 

Fritz Olsson

AB Fritz Olsson med butiker i Luleå, Boden, Kalix och Älvsbyn såldes till Jan Olof Marklund.

75.000 medlemmar

75.000:e medlemmen uppvaktas.

Luleå Konsumtionsförening bildades 1919 och fyllde 80 år under 1999

Detta firades under hela året med medlemsfester i butiker och varuhus och med olika jubileumserbjudanden till medlemmar och kunder. Som en uppmuntran till alla förtroendevalda bjöds dessa in till en stor jubileumsfest den 26 november i Landstingshuset Luleå. En väl tilltagen buffé, underhållning av Ersnäsrevyn och deltagande i julkonserten med Christer Sjögren, Sten Nilsson, Dana Dragomir och Pernilla Wahlberg var de förtroendevaldas uppmuntran inför 80-årsfirandet.

KF har firat 100-års jubileum över hela landet

Alla anställda i hela landet bjöds på personalfest. I Luleå deltog 650 anställda i festen som genomfördes i Arcushallen där artisterna Lillbabs och Tommy Körberg svarade för underhållningen. Under KFs födelsedag den 4 september bjöds alla medlemmar/kunder på buffé i samtliga varuhus och butiker i Konsum Norrbotten.

A-Teens

Luleå besöktes den 19 juni av A-Teens, en turné som MedMera svarade för. Många tusen människor samlades (bakom Fritz Olsson) för att uppleva A-Teens.

Systembolaget

Diskussioner förs om etablering av Systembolaget i en butik på Storheden.

Huvudkontoret flyttas

Konsum Norrbottens kontor har flyttat till Storheden i april. I samma fastighets hyrs ca 1.000 kvm i gatuplanet ut till Lindex. ”Oljehuset” som finns på samma tomt som Obs Stormarknad har under året byggts om i sin helhet, byggts ut med ca 400 kvm och hyrts ut till Intersport.

Fakta Hertsön

Fakta Hertsön har avvecklats under året.

Domus Boden

I Domus Boden har Posten flyttat in.

Domus Luleå

Diskussioner förs om förändring av Domus Luleå.

Robin Hood Piteå

Första spadtaget togs  den 30 augusti för stormarknaden Robin Hood i Piteå.

Premieprogram

1:a febr. 1999 infördes premieprogram som ger premiecheckar till medlemmarna i förhållande till deras köp.

1998

 

Storheden

Storheden har utvecklats under året

Ny logotyp

En ny logotyp har arbetats fram för Konsum Norrbotten och skall gälla från 1999. 

Beslut om Robin Hood

Beslut har fattats att den stormarknad som kommer att byggas i Piteå kommer att heta Robin Hood. 

Obs! Interiör

Obs Interiör ändrades till Skeidar Möbler & Interiör. 1 oktober 1998 öppnades en helt ny Skeidar Möbler & Interiör söder om Kalix i en fastighet som tidigare inrymt privat möbelhandel. Den inköpta fastigheten har totalrenoverats och är idag en av landets modernaste möbelvaruhus.

Ny styrelseordförande

Vid styrelsens sammanträden den 23 april 1998 skedde ordförandebyte i Konsum Norrbottens styrelse. Gunnar Holmgren som suttit i styrelsen sedan 1971 och som ordförande sedan 1982 avgick som ordförande och överlämnade ordförandeklubban till Curt Johansson.

Storheden

Storheden har utvecklats under året

Ny logotyp

En ny logotyp har arbetats fram för Konsum Norrbotten och skall gälla från 1999. 

Beslut om Robin Hood

Beslut har fattats att den stormarknad som kommer att byggas i Piteå kommer att heta Robin Hood. 

Huvudkontoret flyttas

Konsum Norrbottens kontor har flyttat till Storheden i april. I samma fastighets hyrs ca 1.000 kvm i gatuplanet ut till Lindex. ”Oljehuset” som finns på samma tomt som Obs Stormarknad har under året byggts om i sin helhet, byggts ut med ca 400 kvm och hyrts ut till Intersport.

Obs Byggmarknad

Obs Byggmarknad invigdes, ett nybygge på ca 3.000 kvm.

Bygglov beviljat

Bygglov har beviljats för en ny stormarknad i Piteå.

1997

Obs! Stormarknad

Utbyggnad av Obs Stormarknad med ca 3.000 kvm har påbörjats.

Bergsviken

Konsum Bergviken och Domusrestaurangen i Kalix har stängts under året.

Skeidar

Ett franchiseavtal har tecknats med Obs Interiör och det norskägda Skeidar.

Svartlå

Distrikten minskas från 22 till 12. Svartlå fusioneras.

Ny demokratisk organisation införs 

Distrikten minskas från 22 till 12 vilket innebär att varje kommun bildar ett distrikt. Butiksråd införs för att stötta den lokala enheten.

1996


52 enheter finns i Konsum Norrbotten. Dessa är 1 Obs Stormarknad, 1 Obs Interiör, 3 Domus, 3 Restauranger, 2 Pris, 6 Fakta, 32 Konsum och 4 Fritz Olsson.

70.000 medlemmar

Styrelsen har beslutat att var 5.000:e medlem skall uppmärksammas och detta år uppvaktades den 70.000:e medlemmen.

Stängda butiker

Butiker som stängts under året är: Slagnäs, Auktsjaur, Snesudden, Klubbgärdet samt Prix Luleå.

1995

 
Vågen

Den konsumentkooperativa symbolen ”Oändlighetstecknet” ersattes av en ny logotyp ”Vågen”. Den nya logotypen bar tydliga spår av sin föregångare men markerade samtidigt den stora förändring som genomförts i KF och föreningarna med koncentrationen på detaljhandeln. KF hade förändrats till en detaljhandelskoncern med 12 olika dagligvaru- och fackhandelskedjor. Undersökningar visade att symbolen stod för positiva värden som trygghet, kvalitet och miljöansvar. Men att den av många också sågs som förlegad, gammalmodig och tråkig. Den förknippades av många enbart med Konsum. KF beslöt 1995 att ändra grafisk profil för att markera den genomgripande förändringen i konsumentkooperationen. De gamla dragen i liggande åttan behölls men fick en varmare och mer öppen form. Eftersom den nya symbolen Vågen skulle stå för de gemensamma resurserna i KF kombinerades den också med bokstäverna KF. Butikskoncepten skulle uppträda under egen identitet.

Sila kamelerna

Gröna Konsum gör en omfattande miljöanalys, "Sila kamelerna"

Konsumentkooperationens miljöprogram

Konsum Norrbotten har antagit Konsumentkooperationens miljöprogram. Alla chefer har deltagit i miljöutbildning.

Resultat

Glädjande är ett förbättrat resultat på 22 miljoner kronor men fortfarande för lågt säger såväl styrelsens ordförande Gunnar Holmgren som Vd Sture Aronsson.

1993

Karlsborgsverken

Konsum Karlsborgsverken har stängts under året.

Resultat

Glädjande är ett förbättrat resultat på 22 miljoner kronor men fortfarande för lågt säger såväl styrelsens ordförande Gunnar Holmgren som Vd Sture Aronsson.

Datakassor

Nya datakassasystem installeras under året.

Haparanda

Fastigheten Prix Stormarknad i Haparanda har köpts.

Miljöfrågor

Miljöfrågorna har tagit stor plats under året. Lokalproducerade produkter tar allt större plats i föreningens butiker. Konsum Bergnäset var bl. a först i landet norr om Stockholm med att på försök kompostera butikens eget avfall.

Medmera kortet introduceras

Coop MedMera-kortet introduceras som elktroniskt medlemskort

57 säljenheter

Antalet säljenheter i Konsum Norrbotten 57 och antalet medlemmar 64.920.

Nordikon

Handelsbolaget Nordikon bildades tillsammans med 16 andra konsumföreningar i Norrland. Namnet står för Konsum i Nord.

Tomtköp

Två tomter intill Obs Stormarknad har inköpts.

Fakta

Konsum Töre och Konsum Mjölkudden har gjorts om till Fakta.

Avvecklingar

Konsum Bondersbyn och Konsum Tullgatan i Luleå har avvecklats under året.

1992

Personalfest genomfördes i Arcushallen. 1.800 personer samlades, åt, drack och fick underhållning av Carola och Loa Falkman. För dansmusiken svarade Leif Kronlunds storband.

Holmströms guld

Holmströms Guld i Luleå och Fritz Olsson i Piteå har avvecklats under året.

Prix Stormarknad Haparanda

Butiker som avvecklats under året är: Svartbyn, Korpilombolo, Tärendö, Lauker, Moskosel, Risögrund, Notviken, Domus Luleås avd Radio och TV samt TV-service, Domus Luleås avd Sy och Sticka. Domus Haparanda har ersatts av den nya Prix Stormarknaden, Domusrestaurangen i Haparanda har stängts.

Noliamässan

Konsum Norrbotten deltog i Noliamässan tillsammans med Goman, Konsumbagarn, Cirkel AB, Nordtend, Domus Kosmetik och Frukt och Grönt.

Alviksgrisen

Avtal tecknades genom Goman med Alviksgårdens AB som innebär ensamrätt till alla grisar som produceras vid Alviksgården.

Årets matbutik

Domus Luleå blev årets matbutik.

Prix Haparanda

Torsdagen den 21 maj invigdes Prix Stormarknad i Haparanda.

Obs!

Obs Stormarknad, Obs Interiör och Prix Haparanda öppnades. Den 20 augusti 1992 öppnades Obs Stormarknad och Obs Interiör sina portar för allmänheten.

1991

 

Änglamark, ekologiskt sortiment introduceras

Varumärket Änglamark introduseras och blir miljömärket för ekologiska produkter

Vildmarksmässan

Stort deltagande i Hushålls och vildmarksmässan i Arcus med deltagande från industrierna; Cirkel, Goman, Konsumbagarn, KF Handel, Leni, Nordchoklad, Domus Kosmetik, Domus Sport, Obs Interiör, Winner och AB Fritz Olsson.

Bredåker

I Norra Bredåker har en ny butik invigts under april månad. Butiken ersätter de båda gamla butikerna i Norra och Södra Bredåker.

Prix Piteå

Domus Piteå har blivit Prix Stormarknad.

Fakta

3 Faktabutiker har öppnats: Hertsön Luleå, Näsbyn Kalix och Prästholmen Boden.

Avvecklingar

Butiker som avvecklats under året är: Gunnarsbyn, Gammelstad, Norra Bredåker, Södra Bredåker, Gråträsk, Domusrestaurangen Boden och Domusrestaurangen Piteå.

Första spadtag

Första spadtaget för Obs Stormarknad och Obs Interiör i Luleå  samt Prix Stormarknad i Haparanda har tagits under året.

1990

 

Nya stadgar

Nya stadgar börjar gälla från 1990.

Personalutbildning

Personalutbildningen är som tidigare år intensiv, de flesta anställda har någon gång under året deltagit i någon typ av utbildning.

Fotbollsskolan

Flera hundra ungdomar deltar årligen i fotbollsskolor som arrangeras av Domus Luleå och Domus Boden.

Noliamässan

Konsum Norrbotten deltog i Noliamässan med en miljömonter på ca 100 kvm.

Byaträffar

Babyträffar = träffar för småbarnsföräldrar genomfördes på 8 platser och lockade 500 småbarnsföräldrar.

Tomtköp & fastighetsköp

Fastigheten Storheden 1:29 (Fastigheten Storhedens Möbler) och Storheden 1:28 (tomten intill) har inköpts med avsikt att bygga OBS Stormarknad. Fastigheten Vändskivan 2 (PRIX fastighet på Bodenvägen) och Vändskivan 1 har inköpts under året. Kvarteret Harren 14 och 16 i Luleå, som inrymmer Konsum Norrbottens kontor, OBS Interiör och parkeringsplatsen där tidigare charkfabriken fanns har sålts. Kvarteret Hunden 15 (AB Fritz Olssons kvarter) såldes under året.

Avvecklingar

Butiker som stängts under året: Suddesjaur, Kåbdalis, Björkfors, Sjulnäs och Seskarö.

Ny Vd

Sture Aronsson anställdes som Vd efter Alf Gröndahl

1989

 

Konsum Luleå 70 år

Jubiléet firades med medlemsfester på 12 orter. Drygt 5.000 människor deltog i firandet. All personal från Konsum Norrbotten, Lagercentralen, Charkfabriken, Bageriet och alla förtroendevalda firade 70-årsjubileét tillsammans i Sporthallen i Luleå. 1.200 personer deltog i festligheten. LC, Bageri och Chark hade öppet hus under dagen med försäljning. 

Pension

Göran Lundström, marknadschef slutar efter 46 år i Konsums tjänst.

Solidaritet och ideologi

En visionsgrupp tillsattes med uppdraget: Är solidaritet och ideologi förenligt med lönsamhet för Konsum Norrbotten – och i så fall hur?

Avvecklingar

Följande butiker har avvecklats under året: Karlsvik, Glommersträsk, Svartöstaden, Sörbyn, Junosuando, Niemisel och Erikslund i Boden.

Distrikt

Föreningen indelad i 22 distrikt.

1988


Totalt 88 enheter varav: 6 varuhus, 18 hallbutiker, 50 konsumbutiker, 1 övrig avdelning, 6 restauranger, 7 guld och optik.

Coopy, ungdomsmedlemsskap

Coopy-medlemskapet = medlemskap i Konsum för ungdomar upp till 20 år. Antalet Coopymedlemmar uppgår till 1.200 ungdomar. Olika arrangemang har genomförts för ungdomar under året.

Konsumentgillen

5 konsumentgillen finns i föreningen, Luleå, Piteå, Boden, Moskosel och Suddesjaur.

Svinn

Kampen mot svinnet har gjort att de flesta butiker och varuhus genomfört s k ”svinnträffar”.

Holmströms guld

Under året inköptes Holmströms Guld av dotterbolaget AB Fritz Olsson.

Avvecklingar

Butiker som avvecklats under året till följd av dålig lönsamhet: Edeforsgatan Luleå, Järnvägsbutiken i Älvsbyn, Kypasjärvi, Båtskärsnäs, Sunderbyn har övergått till privat ägande, Mellanström har övergått till privat ägande.

Styrelsen

Antalet styrelseledamöter minskades från 20 till 10.

Ny Vd, Alf Gröndahl har anställts

Han efterträdde Jerker Olsson.

1987


6.000 personer besökte distriktsstämmorna vilket är  10 % av medlemskåren.

60.000 medlemmar

Medlemsantalet uppgick till 60.440.

Selma

”Selmaprojektet” i Älvsbyn har gett medlemmarna ca 700 000 kronor i bonuspengar för året.

Miljöfrågor

Miljöfrågorna diskuterades livligt och de inkomna motionerna handlar i huvudsak om miljö.

Rock SM

För andra året i följd går Konsum in som huvudsponsor i Rock SM.

Resultat

Årets driftsresultat är inte tillfredställande. Många ej beräknade faktorer har bidragit, bl.a. ökat svinn, stora prisändringar och ökad konkurrens nämns som orsaker.

Älvsbyn

Konsumbutiken på Järnvägsgatan i Älvsbyn lades ned vid årsskiftet 1987-88.

Investeringar

Investeringar som skett under året är Domus Boden, Örnäshallen, Björkskatan och Sangis som alla blivit upprustade och uppfräschade.

Karlsvik

En helt ny butik har också öppnats i Karlsvik. Den är avsedd att betjäna dels ortsbefolkningen men även de turister och mässbesökare som styr färden mot Karlsvik.

Råneå

Bland årets stora investeringar kan nämnas öppnandet av en ny butik i Råneå under januari 1987. Den nya butiken har mer än fördubblat omsättningen jämfört med den gamla. I samma fastighet hyr Apoteket butikslokaler.

1986

 

Gamla varumärkena EVE och Winner tillbaka istället för Coop

Karlshamns återinförde varumärket EVE för margarin och Winner för glassprodukter i stället för Coop. 

Styrelsen 1986

Per Dahlberg, Gösta Lindmark, Alf Persson, Percy Carlsson, Thyra Eriksson, Karl Otto Hansson, Åke Larsson, Inga Britt Palm, Ingegerd Larsson, Eivor Olsson, Sven Olov Enmark, Sven Nordgren, Johnny Holmgren, Grethel Ehnbom, Lars Olov Snell, Ivan Wiklund, ordf. Gunnar Holmgren, Vd Jerker Olsson, Inger Wärngård Johansson, Rune Nilsson, Oscar Aasa, Stig Granlund och Malte Englund.

Konsumentträffar

Ett stort antal konsumentträffar har genomförts under året. Dels ett 10-tal träffar med Trio me Bumba och kaffeavdelningen, dels ungdomsträffar  med kosmetolog, modevisningar, medlemsrabatter på Cirkus Skratt, Norrbottensteatern och Rysk dans.

Datoriserade kassor i Älvsbyn

Ett datoriserat kassaprojekt ”SELMA” testas i Älvsbyn. Medlemmarna premieras med en bonus som varieras i % i förhållande till deras köptrohet.

Det kooperativa livmedelsprogrammet

Det kooperativa livmedelsprogrammet har diskuterats i studiecirklar under året.

Rock SM

Rock SM-tävlingen genomfördes i länet som ett led i den ungdomssatsning kooperationen beslutat om.

Charkfabrik

Diskussionerna har varit många och långa om var kooperationens charkfabrik skall byggas i Luleå. Bygget startades upp under juni månad och beräknas vara klart om ett år.

Jävre

Butiken i Jävre har genomgått en omfattande om- och tillbyggnad under året. Samarbete med Posten har gjort att en utbyggnad av fastigheten har skett för att ge Posten utrymme.

Ny butik i Prästholm

I Prästholm Boden öppnades en ny butik under november månad. Den nya butiken ersatte butikerna i Svartbjörnsbyn och gamla ”Prästholm” som stängde samtidigt som den nya öppnades. Butiken i Långträsk stängdes under året.

Datakassor med klartextkvitto

Domus Boden har under året fått 11 datakassor med klartextkvitto samtidigt som en ombyggnad för varuhuset påbörjats. Ombyggnaden skall ge 250 m2 utökad säljyta, en egen avdelning ”Attention” med unga kläder samt en Bake-Off ugn.

Domus Piteå

Domus Piteå har byggts om till ett kundvänligt och rationellt varuhus. F.d. Bloms modeaffär köptes in och Domus flyttade in i dessa lokaler med dam och ungdomskläder. AB Fritz Olsson har fått en ny egen lokal i anslutning till Domusvaruhuset.

Investeringar

Investeringstakten har under de senaste åren varit mycket hög, ca 160 mkr under en sexårsperiod, vilket ställt stora krav på finansiering och kapitaltillväxt.

Gröna Konsum

"Lanthandeln" och "Gröna Konsum" skapas som eget varumärke och butik med eko-profil

Positivt år

År 1986 var ett positivt år när det gäller försäljningen, främst när det gäller försäljning av specialvaror. Volymökning på 7,5 % på specialvarorna uppnåddes.

Charkfabrik

Byggstart för ny charkfabrik

1985


Överkalixhallen har fått utökad butikslokal och Apoteket som vägg-i-vägg granne.

Moskosel

En omfattande om- och tillbyggnad har gjorts i butiken i Moskosel

Sunderbyn

Butiken i Sunderbyn har under året genomgått en omfattande förändring där butiksytan nära nog har fördubblats. Även butiken i Junosuando har fått en tillbyggnad i form av ökad butiksyta och dels en banklokal.

Domus Piteå

I Domus Piteå har ny nedfart till garaget gjorts och i anslutning till varuhuset har ett 20-tal parkeringsplatser iordningsställts. 

Parkeringshus

Parkeringshuset i Luleå öppnade under juni månad och ger 440 bilar parkeringsmöjlighet i centrum av staden.

Djupviken

En ny butik öppnades i Djupviken, Piteå under januari månad. I november var det dags att öppna ytterligare en ny butik, Sveafältet i Boden.

En miljard

Försäljningen för året nådde miljardstrecket och den starka investeringstakten fortsatte.

1984

Under året erbjöds ungdomar mellan 13-19 år medlemskap i Konsum. Detta resulterade i att föreningen fick ca 1500 nya tonårsmedlemmar. Medlemsantalet uppgick till 59.985.

Avveckling

Butikerna Malmudden och Lillpite lades ned under året p.g.a. ogynnsam utveckling.

”Bäst på bröd”

Satsningen har slagit igenom i föreningens alla butiker.

Datakassor

Datatekniken har gjort sitt intrång i kassorna. Datakassor med läspenna testas bl.a. i Prix.

Prix

Under augusti månad öppnades Prix Stormarknad i de lokaler där Luleå Hockey tidigare bedrivit dagligvaruhandel.

Ny butik i Munksund

I Munksund har verksamheten flyttats över i en helt ny butik i det nya centrat. I samma fastighet inryms även bank- och postlokal.

Fritz Olsson

I den nytillbyggda delen i Domus Kalix har en filial till AB Fritz Olsson öppnats vilket är den 6:e Fritz Olssons-butiken.

Hög investeringstakt och 1500 nya tonårsmedlemmar

Året 1984 var ett investeringens år. Domus Luleå och Domus Kalix har nyöppnat efter genomgripande förändringar. Restaurangen Domus Luleå har bl.a. förändrats till Fyra Kök.

1983

 

Parkeringshus vid Domus Luleå

Även Domus Luleå har påbörjat en genomgripande ombyggnad och ett parkeringshus planeras att byggas i nära anslutning till Domus Luleå.

Domus Kalix

Utbyggnad av Domus Kalix har startat upp under året. Avsikten är att få försäljningen i ett plan.

Övertorneå

Konsum Övertorneå firade under året 50-årsjubileum samtidigt som den befintliga hallen genomgått en övergripande renovering och uppfräschning.

Muodoslompolo

En ny butik har under året byggts och öppnats i Muodoslompolo. Butiken ersatte den gamla konsumbutiken som funnits där sedan slutet av trettiotalet.

Tonårshus

Tonårshus genomfördes på varuhusen i Luleå, Boden, Kalix och Piteå i syfte att få sikt få nya unga medlemmar.

Fritz Olsson

Två filialer till AB Fritz Olsson har öppnats, den ena i Gällivare och den andra i Piteå.

Konsumentkongress

16 ombud från Norrbotten deltog i Konsumentkongressen i Stockholm.

Självkostnadskonsum

Idén med Självkostnadskonsum prövas i Abborrträsk. Medlemmarna satsar 100:-/månad och får därmed 15 % rabatt på alla varor. För ensamstående var månadskostnaden 50:-.

Försäljningen

1983 var ett bra år för livsmedelsförsäljningen men sämre för specialvarorna och resultatet betraktas enligt föreningschef Jerker Olsson inte tillfredställande.

1982

 

Coop

Mätningar visade att Coop hade haft ett relativt snabbt genomslag hos konsumenterna och att många konsumenter kopplade Coop till en kvalitetsvara. 

Gunnar Holmgren ny ordförande

Erik Hammarsten avgår som ordförande i föreningen för att ägna sig åt landshövdingejobbet. Gunnar Holmgren axlar ordförandeskapet.

Konsumtvätten

Efter 30 års kooperativt ägande såldes Konsumtvätten på Malmudden till Tvättman AB.

Skoaffär

Föreningen har under året köpt in August Johanssons skoaffär som ligger i den egna fastigheten Eberneserkyrkan. Skoaffären upphör och ”Sy och sticka” skall få plats i lokalen. I samma fastighet har också ”Smycket” öppnat, en välsorterad butik för bijouterier.

Studiecirklar

32 studiecirklar har under året påbörjats som förberedelse till Konsumentkongressen 1983 genom materialet ”Konsum framtiden”.

Vi-skogen

Vi-skogen bildas genom ett upprop i tidningen Vi

Service

Under år 1982 var det stora temat Service. En serviceutbildning som berörde alla anställda och som beräknades pågå ett antal år.

1981

Katalogförsäljning

Katalogförsäljning från Obs Interiör startades på försök under året.

Fritz Olsson

En filial till AB Fritz Olsson öppnade i Älvsbyn under året. När Konsum Norrbotten köpte AB Fritz Olsson fanns huvudbutiken i Luleå + en butik i Boden.

Charkfabrik

Föreningen diskuterade också med KF om en ny charkfabrik i Luleå men frågan fick vänta några år.

Stadgeändring

Stadgeändring och därmed höjd medlemsinsats från 20 x 10 kronor till 10 x 50 kronor diskuterades under året.

Lågprisbutik

Under året infördes 10 % lägre pris på Konsumbutiken Malmudden. Sortimentet var samma som i andra butiker men inga extrapriser förekom. Butiken har länge varit nedläggningshotad och detta sågs som sista möjligheten för butikens överlevnad.

Investeringar

1981 var det år när styrelsen föreslagit och föreningsstämman beslutat att årets överskott skall stanna kvar i föreningen för att användas till investeringar i nya och förbättrade butiker. Styrelsen har också föreslagit att kommande års överskott skall stanna kvar i föreningen för samma ändamål och för att stärka prissättning och konkurrensförmåga.

1980

 

Coop, nytt varumärke

Vid förbundsstämman i december offentliggjordes införandet av ett nytt konsumentkooperativt identifikationsmärke för dagligvaror: Coop. Det betecknades som kvalitetsbegreppet för kooperativt tillverkade eller kontrollerade produkter och ersatte märken som Cirkel, Eve, Juvel, Goman etc. Fullt genomfört skulle Coop bli Sveriges största märke omfattande cirka 2 000 artiklar.

Omsättning

Omsättningen för koncernen uppgick under året till 852 mkr.

Butiksråd

Försöksverksamhet med butiksråd startas på Hertsön. En verksamhet som engagerat såväl personal som medlemmar i området.

Medlemsträffar

Medlemsträffar, motionsträffar, bytesmarknader, ”babyträffar”, trädgårdsträffar är några av de många aktiviteter som genomförts under året.

Förtroendemannautbildning

Förtroendemannautbildningen är intensiv. Grundkursen som består av 3x2 hela dagar och fortsättningskursen lika lång  har genomförts av ett 70-tal fullmäktige och butikschefer.

58.000 medlemmar

Medlemsantalet är uppe i 58 660 hushåll.

Försäljning

Försäljningen uppgick till 728 miljoner för året.

Kåbdalis

Ett unikt samarbete har inletts mellan kommunen, länsstyrelsen och posten genom Servicehuset i Kåbdalis.

Underskott

Diskussioner måste till om hur man bäst använder resurserna när man under 1980 har betalat ca 2 miljoner för att upprätthålla verksamhet i butiker som inte bär sina egna kostnader.

Återbäring

Tron på att 1981 skulle innebära någon större förändring i lönsamhetsutvecklingen föreligger inte. Redan nu måste diskussionen tas upp om ett återbäringsuppehåll för 1982 års verksamhet. Förlustbutikerna måste ingående granskas.

Låg lönsamhet

Styrelsen tvingas konstatera att 1980 varit ett tungt år. Lönsamheten är låg och verksamhetens överskott räcker inte till den föreslagna återbäringen (1 %). 

1979


Föreningen hade 95 enheter 1979 varav 6 varuhus, 16 hallbutiker, 63 livsmedelsbutiker, 3 övriga avdelningar, 1 tvätt och 6 restauranger.

Riksmästerskap på skidor

Kooperativa RM på skidor har arrangerats under året. 

Studiecirklar

Gruppverksamheten har under året omfattat 180 studiecirklar med 1 672 deltagare. 

Service i glesbygden

Vidare kan man konstatera att servicen i glesbygden blir allt svårare att hålla. Det innebär ett stort problem för föreningen. Kortare öppethållandetider och samhällsstöd nämns som några exempel på att lösa problemet. 

Försäljning

Försäljningen blev bättre än vad man förutsåg. Volymökningen uppgick till 5 % Driftsresultatet urholkades kraftigt sista kvartalet p.g.a. kostnadsstegringar och låga bruttoöverskott. Det disponibla överskottet uppgick till 6,9 miljoner. Styrelsen föreslår att 6 miljoner återgår till medlemmarna i form av insatsränta och 1 % återbäring. 

Blåvitt

Efter förberedelser under 1978 startades i början av året försäljning av "varor till ständigt lågpris", så kallade ”blåvita” varor. Det rörde sig om för hushållen viktiga basvaror av dagligvarukaraktär: Under året fördes ett 50-tal produkter ut på marknaden och denna satsning väckte stor uppmärksamhet. Försäljningen överträffade alla prognoser och uppgick under året  totalt i landet till 386,7 Mkr. Köptryggheten är ett annat centralt begrepp för konsumentkooperationen. ”Ständigt lågpris” eller ”Blå-vita” varor kommer att ge oss vind i seglen. Konsumenternas behov av trygghet ökar. Öppen datummärkning, jämförpriser, köptrygghet är några exempel på vad vi åstadkommit.

Stegrande oljepriser

Aldrig tidigare har det varit så svårt att förutse framtiden. Den ekonomiska utvecklingen pekar entydigt på stora påfrestningar för enskilda människor och samhället. Det grundläggande problemet utgör inflationen. De ständigt stegrande oljepriserna undergräver ekonomin och påverkar indirekt konsumenterna köpkraft. De höga olje- och bensinpriset drabbar särskilt hårt för de som bor i en landsända där klimatet är strängt och avstånden långa. Detaljhandelns överetablering och sviktande volymutveckling kommer att märkas på 80-talet. Drastiska prisutbud blir inte ovanliga. Den kooperativa särarten hoppas man skall spela en viktig roll om konsumenterna på 80-talet. 

K-Marknaden

K-marknaden Bergnäset och Konsumhallen i Överkalix nyöppnar.

1978

 

Utgångskassor

Domus Interiör har snyggats upp och fått utgångskassor.

Ombyggnader

Under året har om- och tillbyggnad skett av hallbutikerna i Pajala, Älvsbyn och Gammelstad.

Återbäring

Styrelsen föreslår att 6,1 miljoner återgår i form av insatsränta och 1 % återbäring.Det disponibla överskottet uppgår till 7 miljoner. Driftsresultatet för verksamhetsåret anses som tillfredställande med tanke på de yttre förhållandena. Medlemstillväxten fortsätter. Under året har 1 242 nya medlemmar anslutit sig till föreningen och det totala medlemsantalet uppgår nu till 57 540 hushåll.

Ökning av export

Den ekonomiska utvecklingen i landet har kännetecknats av stark ökning av exporten medan den inhemska efterfrågan varit vikande. Den ekonomiska åtstramningen har drabbat specialvaruhandeln – möbler, radio-TV, konfektion m.m.

Djuptjärn

En ny livsmedelsbutik har öppnats den 22 februari i Djuptjärn, Kalix.

Konsum Norrbotten övertar Fritz Olssons affärsrörelse

Den 1 oktober 1978 övertog Konsum Norrbotten AB Fritz Olssons affärsrörelse som blev ett dotterföretag till föreningen. Bakom köpet ligger planerna på ett nytt Domus i centrum av Luleå.

Datummärkning

KF inför "öppen datummärkning" på alla dagligvaror

Fritz Olsson

Köp av AB Fritz Olsson 

Basmöbler

Basmöbler lanseras

Jerker Olsson, ny affärschef

Vid årsskiftet tillträdde Jerker Olsson tjänsten som ny affärschef efter Olof Mikaelsson som flyttat till Jönköping.

1977


Basunderkläder lanseras

1,5% återbäring

Styrelsen föreslår att 7,7 miljoner återgår till medlemmarna (1,5 % återbäring). Resterande 4,8 miljoner har avsatts för framtida behov. En hög självfinansieringsgrad garanterar ett större oberoende av främmande kapital samtidigt som vår konkurrenskraft ökar. Överskottet för år uppgår till 12,5 miljoner. Medlemsantalet har ökat med 2 100 till 56 298 st. 1977 översteg försäljningen en halv miljard kronor. I procent utgör ökningen 10 %. En ökning som får betraktas som bra med tanke på att de yttre förutsättningarna varit begränsade.

Ökat varulager

Ökade varulager utgör ett allvarligt problem, beroende på att efterfrågan på bl.a. mode- och kapitalvaror har minskat kraftigt. Detta har påverkat lager- och räntekostnaderna. Därtill har arbetsmarknadsläget i speciellt Norrbotten försämrats oroväckande. Just nu är arbetsmarknadsläget i länet dystrare än på flera decennier.

Devalvering

De flesta företag redovisar försäljningsminskning och försämrade resultat. Till detta bidrog höjd mervärdesskatt, devalvering, prishöjningar och minskad efterfrågan på både daglig- och sällanköpsvaror.

Nya Konsumhallar

Nya hallar har tillkommit i Rosvik och Björkskatan. Viktiga investeringar som föreningen av egen ekonomisk kraft klarat av.

Nya enheter

Under året, den 30 mars har nya Domus Boden invigts i två plan med en totalyta på 7.025 kvm varav 3.290 kvm i säljyta. Nya Konsumhallar i Rosvik och Björkskatan 

1976


Styrelsen konstaterar till sist att vi behöver en tillväxt för att trygga våra anställdas sysselsättning och köptryggheten för våra medlemmar. Den starka uppslutningen som skett under de senaste åren har sporrat styrelsens entusiasm.

Konsumentkongress

Vid konsumentkongressen som avhölls i Göteborg representerades föreningen med 8 ombud.

Försäljning 500 miljoner

När man sammanfattar 1976 kan man konstatera att årsförsäljningen uppgår till nära 500 miljoner. Antalet medlemmar översteg 54 000. Ett bra nettoresultat som medför förslag till oförändrar återbäring (2,5 %) samt en fortsatt stärkt ekonomi. Trots konjunktur – och rådande konkurrens kan föreningen för tredje året i följd redovisa ett från medlemssynpunkt bra bokslut.

Avveckling

Under året har följande enheter upphört med sin verksamhet:6667 Kiosken Sundsgatan Piteå, 6649 Herkulesgatan samt bussarna 6702, 6703 och 6704 i Råneå.

Nya butiker

Den 21 oktober invigdes Konsumhallen i Norrfjärden och den 19 februari Konsumhallen i Arvidsjaur. Arvidsjaurshallen blev med sina 200 m2 (säljyta 1250 m2) Sveriges då största hallenhet. I anslutning till den nya hallen öppnades också en cafeteria som uppskattades livligt.

1975


Föreningens ställningstaganden som berör servicen i glesbygden kräver också ett betydande ekonomisk engagemang – konstaterar styrelsen i sin sammanfattning.

Medlemsträffar

Den utåtriktade verksamheten har bestått av ett stort antal medlemsträffar, modevisningar, träffar om grönare trädgård, sportfisketräffar och träffar om vildmarksliv.

Varuhus i Luleå

Vidare intensifieras planeringsarbetet med utbyggnaden av varuhuset i Luleå, nya varuhallar i Bergnäset, Björkskatan och Sunderbyn.

Varuhus i Boden

I sina slutord presenterar styrelsen den förestående expansionen. Ett nytt varuhus i Boden, nya konsumhallar i Arvidsjaur, Rosvik och Norrfjärden.

52.000 medlemmar

Medlemsantalets utveckling följer tidigare mönster vilket innebär att 52 000 medlemmar nu är anslutna till föreningen. I relativa tal är medlemsökningen för året 4 % och skall mätas med befolkningstillväxten som är 1,4 %. Återbäringsnivån föreslår styrelsen till 2,5 %.

Försäljning

Årsförsäljningen blev 433 miljoner och är hela 66 miljoner högre än 1974. Det bör dock påpekas att inflationen påverkat försäljningen starkare 1975 eftersom kraftiga kostnadsstegringar i olika led fått ett större genomslag på priserna. Ökningstakten är av den storleksordningen att vi även 1975 har ökat vår marknadsandel. Vi kan dock konstatera att de senaste årens positiva försäljningsutveckling har präglat även 1975.

Butiksbussarna minskar ytterligare i antal

Bussarna fortsätter att minska i antal. Under året har följande bussar upphört: 6726, 6728 och 6729 i Kalix samt 6714 i Junosuando.

Hertsötorg

Ny konsumhall vid Hertsö torg samt större utbyggnad av hallen i Öjebyn och butiken i Tärendö är de viktigaste förnyelserna på butiksfronten under året.

1974


Följande försäljningsenheter har upphört med sin verksamhet: Bussarna 6716, 6717 och 6718 Piteå samt 6723, 6724 i Arvidsjaur.

Servus

Ombyggnad av butiken i Jockfall och tillkomsten av Servusbutikerna i Boden och Luleå är några viktiga händelser under 1974. Genom investeringsstöd har ombyggnad och modernisering av butiken i Jockfall kunnat ske.

Överskottsfördelning

Överskottsfördelningen har varit föremål för en ingående prövning av föreningens förtroendevalda. Disponeringen av överskottet har ställts mot de framtidsplaner som föreligger. Styrelsen föreslår att 10 miljoner återgår till medlemmarna i form av insatsränta och återbäring, vilket innebär att återbäringsnivån ökar till 2,7 %.  

Försäljning

Försäljningsökningen för året uppgår till 20,2 % att jämföras med rikets medeltal inom kooperationen 13,2 %. ICA i Norrbotten hade en ökning på 14 %.

Befolkningen ökar

För andra året i följd ökar befolkningen i länet. Inom de kommuner som föreningen bedriver verksamhet har befolkningen ökat med 1,2 %. Detta skall jämföras med föreningens ökade medlemsantal som uppgör till 2,5 %, vilket innebär att 71 % av hushållen inom föreningens verksamhetsområde är medlemmar i föreningen.

Återbäring

Återbäring 2,7 %. Styrelsen 23 personer.

KF Provkök och Matpyramiden

I samarbete med socialstyrelsen och som ett led i socialstyrelsens tioårskampanj för bättre kost- och motionsvanor lanserade KF Provkök idén om basmat. Med hjälp av basmatsidén går det att informera lättbegripligt om den för många krångliga näringsläran att behöva dra in begrepp som proteiner, fleromättade fettsyrer etc. Provköket vidareutvecklade idén till Matpyramiden som lanserades av KF Provkök i tidningen Vi:s jubileumsnummer vid KF:s 75-års jubileum (Nr 36 7/9 1974). Idén kom från Anna-Britt Agnsäter som var KF:s Provköks chef 1946–1980. Pyramiden har utvecklats genom åren och har allt sedan dess återfunnits i Vår kokbok. Matpyramiden exporterades till en rad andra länder och är i dag ett allmänt känt begrepp världen över.

1973


Styrelsen konstaterar i sitt slutord att om vi använder våra resurser lika bra under 1974 som under 1973 kan vi se tiden an med tillförsikt. Prisutvecklingen i Finland och våra sänkta priser har varit faktorer som bidragit till framgångarna. Medlemmarna har handlat mera i sina butiker än tidigare. Genomsnittsköpet per medlem har ökat med 573 kronor under 1973. Därför kan styrelsen föreslå att 7 miljoner återgår till medlemmarna i form av insatsränta och 2,5 % återbäring.

Befolkningsökning

Befolkningsutvecklingen inom vårt verksamhetsområde har varit gynnsam. Det är första gången på överskådlig tid vi kan notera en befolkningsökning som är större i relativa tal än landets medeltal.

Avveckling

Följande försäljningsenheter har upphört med sin verksamhet under året: Bussarna 6705 Morjärv, 6707 Övertorneå, 6709 Älvsbyn, 6712 Pajala, 6715 Tärendö och 6725 Arjeplog.

Ombyggnad av Domus kalix och ny butik i Arjeplog

Ombyggnad av Domus Kalix och konsumhallen i Älvsbyn samt tillkomsten av den nya konsumhallen i Arjeplog var 3 viktiga händelser 1973. Ett tiotal enheter har genomgått vissa förändringar.

1972


Antal enheter 107 varav 6 varuhus, 12 hallbutiker, 65 butiker, 12 butiksbussar, 5 kiosker, 1 tvätt, och 6 restauranger. 2,5% återbäring

Byaträffar

Bland andra utåtriktade aktiviteter kan nämnas: Babyträffar (för blivande och nyblivna föräldrar), utställningar, studiebesök av grupper, Ung konsument – material för tonåringar m.m.

Skolmaterial

KF har tagit fram ett skolmaterial som använts flitigt i skolorna, ca 3.000 elever har tillgodogjort sig innehållet.

Distrikt

Distriktets antal 17.

Försäljning

För 1972 uppgick föreningens omsättning till 276 650 114 kronor och medlemsantalet till 48 802 st.

Finlandshandeln fortsätter

Den återhållsamhet som präglade den ekonomiska utvecklingen 1971 har även fortsatt under 1972. Ett ökat hushållssparande har negativt inverkat på konsumtionen. Finlandshandeln fortsätter att vara besvärande. Motåtgärder för att minska finlandsresorna har vidtagits. Konkurrensen från den övriga handeln hårdnar. Banker och konsortier backar upp varuhus, stormarknader och butikskedjor.

Hertsön

Det nya bostadsområdet på Hertsön får en tillfällig butik till dess att butikscentret färdigställts. Om och tillbyggnader har genomförts på ett antal butiksenheter.

KFs nya Gomankök tas i bruk

Tillverkningen omfattar produkter av färdiglagad mat. 

Bredåker

1972 fusioneras Konsum Bredåker

1971

 

Till sist framhåller styrelsen och affärsledningen att föreningen står väl rustad med ett välutbyggt och modernt butiks- restaurang och varuhusnät i kommunernas tätorter. Förhoppningen är att föreningens medlemmar ska utnyttja dessa anläggningar och därigenom direkt påverka föreningens kostnader och ekonomi.

Glesbygd

Den arbetsgrupp som bearbetar materialet i glesbygdsutvecklingen beräknas vara klar med sitt arbete våren 1972. Servicen i föreningens glesbygd kommer att ägnas stor uppmärksamhet under året.

Konsumentkongress

Den första konsumentkongressen hölls i Stockholm under 4 dagar. 5000 motioner behandlades. Från Konsum Norrbotten deltog 22 ombud.

Kioskbutik

Det har varit sparsamt med nyetableringar och ombyggnader av butiker. Den enda nyetableringen är kioskbutiken i Piteå. Det är den andra kioskbutiken som föreningen driver. Under året har följande butiksenheter upphört: bussarna 6710 Piteå, 6727 Kalix samt butiken 6612 Solgatan.

Eric Forsberg

Under 1971 lämnade Eric Forsberg sin tjänst som affärschef för att tillträda befattningen som direktör i KF. Till Eric Forsbergs efterträdare utsågs Olof Mikaelsson, Göteborg. Mikaelsson var distriktsrevisor i Norrbotten 1964-1969.

1970


Personalutbildningen är som tidigare intensiv. Utbildningen bedrivs på tre olika sätt, korrespondensstudier hemma, lokal muntlig utbildning på Konsumskolan i Luleå samt studier vid Vår Gård.

Friskare Liv

Friskare Liv – en konditionstävling i samarbete med Korpen.  Modevisningar och en studieverksamhet som omfattade 304 grupper med 2.600 deltagare. Inom föreningen finns 16 verksamma gillen.

Gomanträffar

Den utåtriktade verksamheten var offensiv. Bland träffar som anordnas kan nämnas: Gomanträffar – med information om djupfryst kött.  Fritimmen – ett familjeprogram blandat med information och underhållning.

Håll Norrbotten rent

Håll Norrbotten rent-kampanjen genomfördes på många platser. Kommunalrådet Sven Köler deltog i Luleå. 

Bokbussar minskar i antal

Följande enheter har upphört under året: Bussarna 6706 Korpilombolo, 6708 Övertorneå, 6713 samt butiken i Kalix-Nyborg.

Näsbyn och Laisvall

Under 1970 har två butiksenheter tillkommit, Näsbyn och Laisvall. Butiken i Laisvall är en om- och tillbyggnad. Föreningen fortsätter att förbättra sina enheter ute i sitt verksamhetsområde. 

Konsumdebatt

Över 1000 deltagare har samlats i samtalsgrupper kring ämnet Konsumdebatt 1970/1971. Det aktuella debattämnet har samband med kooperationens speciella konsumentkongress som kommer att hållas i Stockholm hösten 1971.

Omsättning

Omsättningen för 1970 översteg 247 miljoner kronor och medlemsantalet är 47 298 st. Vår kooperativa gemenskap Konsum Norrbotten visar en fortsatt god utveckling.

Miljöarbete

KFs miljöarbete formuleras genom att inrätta ett miljöråd och ett miljövårdslaboratorium

1969

 

23 distrikt. 304 studiegrupper

Specialisering av den affärsmässiga administrationen

De beslut om förändringar av den parlamentariska och den affärsmässiga organisationen som fattades i föreningens olika organ under 1968-1969 har nu genomförts. Förändringarna innebär i stora drag en specialisering av den affärsmässiga administrationen och en förstärkning av medlemmarna inflytande via valda representanter i parlamentariska organ.

Sänkta priser

Sänkta priser – rörlig återbäring har under året varit ett samlat begrepp för genomförda prissänkningar på ett flertal viktiga konsumtionsvaror. Prissänkningarna besparingseffekt översteg 1,5 miljoner kronor.

Erik Hammarsten

Herbert Nordin avgår som ordförande och i hans ställe träder Erik Hammarsten Älvsbyn in.

Svartbjörnsbyn

Den länge efterlängtade butiken i Svartbjörsbyn har blivit verklighet. Under året har förbättringar och översyn gjorts på ett stort antal butiksenheter.

Martin Ljung inviger ny butik

Den 24 april invigdes den nya hallen i Notviken, Martin Ljung var populär invigare.

Domus Interiör

1969 års stora händelse var invigningen av Domus Interiör som inrymts i Lagerentralens gamla lokaler på Sandviksgatan.

1968

 

Som tidigare år har översyn av ett flertal butiksenheter genomförts. Två butiksenheter och fem bussar har upphört under året, 6630 Narken, 6654 Avaheden, 6719, 6720 Karungi, 6721, 6722 Boden samt 6711 Älvsbyn.

 
Gammelstad

En ny hall tillkom i Gammelstad. I anslutning till hallen har en kioskhandel öppnats.

Gemensamma resurser

Verksamheten regionalt har samordnats till det bättre. Investeringar i de regionala konsumentkooperativa företagen har ökat våra gemensamma resurser som på sikt stärker konkurrensförmågan.

Stabil prisnivå

1968 års marknadsbild kännetecknas av en stabil prisnivå. Varupriserna har ökat med 0,9 %. Det är dock lägsta prisförändringarna som inträffat under de gångna åren av 60-talet. Föregående år uppgick förändringen till 3,2 %. Den utvecklingen har främjat den allmänna ekonomin och gett utrymme för konsumtionsökning.

1967


Nya Lagercentralen tas i bruk.  

Den oändliga symbolen, Kringlan

Den infördes 1967. Blev Sveriges mest kända symbol efter den svenska flaggan. Den fick många namn liggande åttan, kringlan, krånglan, möbiusbandet osv. Den togs bort 1995. Saknades av många, inte minst formgivare och designkunniga. Men trots att den var välbekant var man i allmänhet ganska likgiltig för den. Lite tråkig och gammalmodig var en spridd uppfattning. Den hade kommit att användas lite här och var, på många olika sätt och i många olika färger. Den hade blivit otydlig. 

Avveckling

12 butiksenheter har upphört med sin verksamhet genom de nya enheterna, 271 Källbo, 274 Strömnäs, 281 Skuthamn, 291 Öjebyn och 121 Siknäs, 060 Måttsund, 277 Butiksbuss, 322 Bodträskfors, 334 Kärrbäck samt butikerna Sandträsk och Järvträsk inom Arvidsjaur. Bensinstationen i Harads har överlåtits till en privat person.

Nya butiker

1967 fusionerades Konsum Arvidsjaur och Konsum Arjeplog samt Konsum Redlighet i Kalix med Konsum Norrbotten. Domus Piteå har byggts ut under året. Tre nya butiksenheter har invigts; Töre, Munksund och Öjebyn. Konsumhallen i Pajala har moderniserats. 350 Kungsgatan i Boden har flyttat in i nya lokaler på Herkulesgatan.

1966


Eric Forsberg – ny affärschef 1966-1971

Vid årsskiftet utgjorde medlemsantalet 34 558, en nettoökning med 1181 medlemmar. Det betyder 21 % av antalet innevånare eller 2/3 av totala antalet hushåll inom föreningens verksamhetsområde är medlemmar. Bussavdelningen lönsamhet under de senaste två åren försämrats.

Fusion

Konsum Haparanda, Boden och Harads har fusionerats med Konsum Norrbotten under året. 

Sven Swärd

Under året har Sven Swärd lämnat chefskapet för Konsum Norrbotten och till hans efterträdare utsågs Eric Forsberg.

Avveckling

20 butiksenheter har under året upphört med sin verksamhet, 011 Backgatan, 012 Trädgårdsgatan, 061 Ersnäs, 083 Jämtön, 100 Vitå, 155 Gyljen, 181 Teurajärvi, 202 Klöverträsk, 331 butiksbuss Haparanda, 332 V:a Esplanaden, 333 Stationsgatan, 335 Storgatan och 362 Unbyn, Konditoriet Kapellgränd har överlåtits till en privat ägare.

Ytterligare en våning på Domus Luleå och nya butiker i Bergviken och Mjölkudden

Domus Luleå hade nypremiär den 1 december efter att på rekordtid försetts med ytterligare en våning. Två nya hallar har tillkommit i Bergviken och Mjölkudden,

Haparanda

1966 års stora händelser var öppnandet av ett nytt varuhus i Haparanda. 

1965

 

Vid summeringen av 1965 års verksamhet kan man konstatera att bildandet av en storförening redan visat sig vara positiv.

Överkalix

I Överkalix prövas ett nytt sätt att tillgodose konsumenterna med varor. Shoppingbussar har satts in för att ge medlemmarna möjlighet att handla i Konsumhallen Överkalix. Åtgärden blev en uppmärksammad sak över hela landet.

Avveckling

 7 butiker har upphört under året: Pitholm, Sjulsmark, Lassbacken, Holmträsk, Blåsmark, Cafeterian i Pajala samt bussen i Överkalix. Vissa förändringar har gjorts på en del butiker under året. Bland annat har Domus Piteå omdisponerats. Genom att arbetet i butikerna studerats och systematiserats ges det underlag för konkreta och korrekta arbetsinstruktioner. En koncentration av verksamheten till färre och större enheter sker i avsikt att göra nytta åt våra medlemmar genom en allt mer effektivare varudistribution.

Fusion

Konsum Piteå och Konsum Pajala har fusionerats under året.

Föreningsnamn Konsum Norrbotten

Vid 1965 års föreningsstämma togs beslut om att ändra föreningens namn till Konsum Norrbotten.

Konsum Norrbotten föds

Piteå och Pajala fusioneras.

1964


Många möten och träffar har anordnats där underhållning och information om föreningen samt olika former av konsumentupplysning och samhällsfrågor diskuterats. 

Avveckling

Övriga butiker som stängts under året är 013 Sandviksgatan, 050 Ängesbyn, 054 Bensbyn, 081 Böle, 111 Över-Morjärv, 151 Vännäsberget, 152 Hedensbyn, 154 Tallviksudden, 191 Svanstein, 192 Rantajärvi, 193 Pello. Antale Antalet butiker har reducerats med 13 enheter. Förändringar har gjorts på en del butiker.

Nya hallar

Två nya hallar har öppnats under året, Morjärv och Örnäset. I samband med att hallen i Örnäset öppnades stängdes butikerna 023 Storstigen, 024 Hällbruksgatan, 031 Föreningsgatan och 021 Kapellgränd.

KF först med öppet köp

Först med "öppet köp" som införs i alla Domus-varuhusen

Fusion

Övertorneå fusioneras.  Morjärv och Örnäset får ny butik.

1963

 

Modevisning

Modevisning i Domus samlar stor publik.

Korvmarknad

Yngve Kroon anordnar korvmarknad I Domus Luleå.

Fritimmen

Fritimmen – en träff för husmödrar genomförs årligen i folkets Hus Luleå med stort antal deltagare.

Familjeträffar

Familjeträffar med information och underhållning har hållits på ett flertal platser. Hus- och trädgårdsträffar har genomförts på 5 platser.

Filmträffar

För barn har filmträffar anordnats på 7 platser.

Butiksträffar

Ett stort antal butiksträffar har anordnats ute i butikerna för att ge kunder/medlemmar upplysningar om nya varor och arbetssätt. Information om studier har även skett vid dessa träffar.

Avveckling

Följande enheter har upphört under året: 014 Kungsgatan, 019 Storköp, 020 Brogatan,  052 Sundom, 082 Prästholm, 090 Orrbyn, 101 Långsel, 112 Västannäs, 153 Boheden, 160 Lansån, 803 Överkalix och 804 Järn och Sport Morjärv.

Omdisponeringar

Omdisponeringar har företagits i butikerna 011 Backgatan, 033 Malmudden och 041 Karlsvik.

Nya Konsumhallar och nya butiksbussar

Två nya konsumhallar har öppnats i Råneå och Överkalix. I hallarna inryms ett fullständigt livsmedelssortiment och ett begränsat sortiment av specialvaror. Två nya bussar har tillkommit i Morjärv och Överkalix.

Fusion

Ytterligare en fusion kom till stånd 1963 då Överkalix knöts till Konsum Luleå.

1962

 

Showprogram

I samarbete med Vintetta-strumpan och Domus gavs ett showprogram med Lillbabs i Badhuset. Ca 1.000 personer deltog.

Butiksbussar

Butiksbussarna är nu 4 till antalet.

Butiksradio

Pelle Molin och Stig Svensson svarade för sändning av butiks radioprogram. I butikerna samlades personal och förtroendevalda för  att ta del av informationerna.

Kvinnogille

1962 får anses som ett av de händelserikaste åren i Konsum Luleås historia.  Tilläggas kan också att Konsum Luleås första kvinnogille bildades.

Parkeringsmaskiner

För att få en rationellare handel har paketeringsmaskiner av olika slag installerats i våra produktionsenheter.

Avveckling

Följande icke bärkraftiga butiker har upphört under året: 051 Persön, 053 Börjeslandet, 102 Vitåfors och 121 Kamlunge. I samband med varuhusets öppnande upphörde följande butiksenheter; 018 Sandsviksgatan, Specialcity, Domus Sko, Domus Radio och TV och Möbelkonsum.

Omfattande förändringar

Omfattande förändringar har vidtagits i butikerna; 014 Kungsgatan, 025 Edeforsgatan, 040 Notviken, 070 Södra Sunderbyn, 071 Gammelstad och 072 Ön Gammelstad.

Ordercentral på Malmudden

En ordercentral har inrättats på Malmudden där alla som har behov av hemsändning mot en avgift kan erhålla varor. Ordercentralen är ett led i föreningens rationaliseringssträvande.

Campinghandel

Tillfällig campingbutik öppnas på campingplatsen. 

Nya butiksbussar

Två nya butiksbussar har inköpts under året. Den ena bussen skall betjäna medlemmar inom Luleåkretsen och den andra Råneå-Morjärvskretsen.

Nya butiker

Två nya butiker har öppnats, 010 Domus Livs som är inrymd i varuhuset och 044 Mjölkudden som är av tillfällig art till den nya butiksfastigheten blir färdig i Mjölkuddsområdet.

Invigning av Domus

Den 13 september invigdes Domus under högtidliga former

Fusion

Genom fusioneringar har följande föreningar kommit till Luleå; Vitå, Råneå och Töre-Morjärv.

1961

 

Till ny ordförande i förvaltningsrådet har utsetts Rudolf Wikström efter Arne Norell som inträtt i styrelsen.

Biträdeskurs

Vid Luleå Stads Yrkesskolor pågår en biträdeskurs för personal från föreningen. 

Ombyggnationer

Omfattande förändringar har företagits i butikerna 5 Ängesbyn, 6 Måttsund, 7 Persön, 10 Ersnäs, 8 Svartöstaden, 27 Furumovägen och 36 Storstigen.

Nya inköpsställen

Fem nya försäljningsställen har öppnats under året, 24 Lulsundet, 33 Ringgatan, 20 Tullgatan samt Konsum Storköp och Konsum City i KF-huset på Sandviksgatan. De butikerna har ersatt 31 och 33 vid Ringgatan, 20 Oskarsvarv och 30 Rådstugatan samt gamla butiken 24 Lulsundet. Butik 37 Vretvägen har upphört från den 1 januari och 34 Ale från den 1 februari.

Domus planeras

1961 har varit ett händelserikt år. Fastigheterna på kvarteret Abborren har rivits. En ny huskropp håller på att resas – det blivande Domusvaruhuset.

1960


En fortsatt sanering av föreningens butiksnät är aktuellt. Även om det är olustigt med indragningar av butiker måste föreningen för att vara effektiv och prispåverkande bortse därifrån. I föreningen pågår en diskussion kring strukturförändringar inom föreningens olika organ.

Bageri

Beslut har fattats om att sälja bageriet till KF med tillträde den 1 mars 1961. 

Planeringsarbete

Ritnings- och projekteringsarbetet för varuhuset pågår programenligt och man förväntar sig en byggstart under hösten 1961.

Kontoret flyttar

Föreningen flyttar sitt kontor i nya lokaler i KF:s fastighet Sandviksgatan 56.

Domus Tv & radio

Domus nya Radio- och TV-butik öppnades den 8 juli. 

Nya försäljningsställen

1960 tillkom två nya försäljningsställen; 17 Sandviksgatan och 12 Trolleberg. Två nya butiksfastigheter är under uppförande i Skurholmen och Lövskatan. Omfattande omändringar har företagits i butikerna 2 Backgatan och 11 Sundom, 15 Trädgårdsgatan, 19 Bensbyn och 32 Malmudden. Butik 35 Alvik stängdes den 1 mars och medlemmarna betjänas av Konsum-Bud som utgår från 32 Malmudden.

1959

 

Ungdomsträff anordnades i butiken Kapellgränd.

Programmet bestod av musik, lotteri, bildband, avsmakning och film.

Syjuntor på kaffe

Butikspersonalen bjöd alla kända syjuntor på kaffe. Totalt 321 syjuntor med 3.550 deltagare blev bjudna på cirkelkaffe.

Ny butik

En ny butik tillkom i Bergviken. Möbelkonsum fick större lokaler och följande butiker har gjorts trivsammare och ändamålsenligare; Notviken, Svartöstaden, Hällbruksgatan och Edeforsgatan.

Vi-gården i Måttsund

Den barnkoloni i Måttsund som inköptes döptes till Vi-gården och skall ge personalen rika tillfällen till fiske, bad, friluftsliv och avkoppling. 

Föreningen 40 år

Föreningen firade sin 40-åriga tillvaro med en stor sammankomst för föreningens förtroendevalda och personal. Med anledning av jubileet arrangerade föreningen riksmästerskap på skidor som samlade 200 deltagare från hela landet.

Omsättning

1959 överskred föreningen 25 miljoner kronor i omsättning. 

1958

 

Antal enheter

1 varubuss, 38 livsmedelsbutiker, 6 specialavdelningar, 1 matservering, 1 konditori, 2 bagerier, 1 tvättinrättning och 1 biograf.

Konditori

Konditoriet på Malmudden har upphört p g a för låg omsättning. Lokalerna har övertagits av möbelavdelningen. 

Skokonsum

Skokonsum har överlåtits till KFs skofabrik i Örebro.

Bistånd

Kooperationen startar biståndsinsamlingen "Utan Gränser"

Moderniseringar

Under 1958 tillkom inga nya butiker. Men moderniseringar av butiker har vidtagits under året i Sunderbyn, Ersnäs, Malmudden, Sundom, Svartöstaden och Örnäset. 

1957


5 husmodersträffar och 3 husfadersträffar har genomförts med ca 2.000 deltagare. Programmet har bestått av film, avsmakning, matlagning, information om aktuella händelser m m.

Mjölk & grädde

Mjölk och gräddmätare har på vissa butiker installerats under året.

Moderniseringar

Under året har några av butikerna moderniserats och försetts med bl.a. moderna kylanordningar, butik 1 Storgatan, 18 Kungsgatan, 15 Trädgårdsgatan, 17 Hermelinsgatan, 22 Bergnäset, 26 Bergsviken, 27 Furumovägen, 31 Ringgatan och 33 Tvärgatan.

Ny butik

Under 1957 har en ny butik öppnats i Kapellgränd - Örnäset. I anslutning till butiken har öppnats ett konditori. Förutom tillverkning och försäljning av bröd och konditorivaror finns i konditoriet en mindre serveringslokal.

Ny chef

Sven Svärd, chef 1957-1965

1956


Bland de viktigare besluten är anslutningen till lagercentralenheten och medlemsskapet i Svenska Hushållsföreningen. Genom anslutningen till Svenska Varuhusföreningen har varuhusfrågan kommit närmare sin lösning.  Genom de här åtgärderna bidrager man till att nedbringa kostnaderna till rationella inköp och försäljningsåtgärder. Därmed upphörde föreningen med sitt centrallager.

Butiksträffar

17 butiksträffar har genomförts i butiker under året med information om varor och tjänster.

Utbildning

Anställda uppmuntras att förkovra sig i handelsyrket. De flesta har deltagit i någon typ av utbildning under året.

7.000 medlemmar

Medlemsantalet överstiger 7.000 st.

Karlsvik

Karlsviksbutiken har under året omändrats till snabbköp och hade premiär 1 dec. 

Lådfacken byts ut

Tre landsortsbutiker, Ängesbyn, Persön och Börjeslandet har fått en ny interiör. De besvärliga lådfacken har ersatts med hyllor och de långa diskarna som tog stor butiksyta har gjorts mindre. Genom dessa förändringar kan varorna exponeras på ett bättre sätt och butikerna blir funktionsdugligare.

Snabbköp i Gammelstad
Den 27 april 1956 fick Gammelstadsborna sin länge efterlängtade snabbköpsbutik. Vissa ändringar har gjorts på en del butiksenheter.

1955

 

22 distrikt, 270 fast anställda + 78 extra anställda. 6.939 medlemmar.

Till ny affärschef har utsetts Sven Swärd

Han efterträder Alfred Engström, som frånträder sin tjänst vid årsskiftet.

Tillväxten avstannat

Luleås hastiga tillväxt har avstannat under 1955. Trots detta har framgångarna för föreningen fortsatt. Omsättningen har under året överskridit 21 miljoner kronor.

Avveckling

Under året har två bröd- och mjölkbutiker upphört, butik 29 Fredsgatan och 8 C i Svartöstaden.

Herrkläder flyttar

Under 1955 har inga större omändringar av livsmedelsbutikerna förekommit. Avd för herrkläder har under året flyttat till Storgatan 38 till trevligare och ändamålsenligare lokaler. Sortimentet har utökats och omfattar nu även gosskläder från 10 år. 

1954

 

Den 26 maj arrangerades en sällskapsresa till Norge och Narvik

420 personer följde med tåget som hade både film- dans- och restaurangvagn.

Styckningsdemonstration

Butiksträffar med styckningsdemonstration har genomförts på 14 platser med 600 deltagare. Personalutbildningen är som tidigare år intensiv med såväl interna som utbildningar på Vår Gård.

Butiksbuss

Den 10 juli premiärkördes den första nyinköpta butiksbussen i föreningen.

Mjölkmätare

I butik 4 utprovas en ny mjölkmätare där kunden själv kan expediera sin egen mjölk. Mätaren har visat sig så bra att den även kommer att inmonteras på andra enheter.

Snabbköp

Under 1954 ändrades 4 butiksenheter till snabbköp, butik på Föreningsgatan, Butik 2 Östermalm, butik 18 Kungsgatan samt butik 4 Brogatan.

1953

 

Sveriges modernaste varuhus

På hösten öppnades "Sveriges modernaste varuhus", Forum i Uppsala med självbetjäning av specialvaror.

Familjesparande

Vid föreningens distriktsstämmor har familjesparandet tagits upp till behandling. Familjesparande är en ny form för föreningens kapitalanskaffning.

Snabbköp

Butik 16 i Södra Sunderbyn har ombyggts till snabbköp under året. Den 10 oktober öppnades åter butiken i Gammelstad efter reparation. Butikerna på Oskarsvarv och i Svartöstaden har blivit snabbköp och renoverats. Möbelkonsum öppnades på Malmudden den 21 november. Radiokonsum har stängts under året.

Örnäset

1953 års verksamhet när det gäller tillkomsten av nya försäljningsställen kan inte mäta sig med de närmast föregående årens mera explosivartade utveckling. Endast ett nytt försäljningsställe har öppnats vid Hellbruksgatan på Örnäset. Betydande förändringar har gjorts vid specialavdelningarna – det gäller sko och manufaktur. De gamla kontorslokalerna vid Storgatan fick inrymma herr och damkonfektion.

Möbelkonsum

Möbelkonsum öppnas

Konsumtvätten

Konsumtvätten är flitigt anlitad och maskinerna går för högtryck. Föreståndare Ragnar Andersson

1952


Totalt 39 butiker, specialbutiker, tvätt, restaurang, bageri och biograf.

Prestationspremie

Prestationspremie införs på prov från jan -53.

Flytt av kontorspersonal

Under augusti månad kunde föreningens kontorspersonal flytta in i nya lokaler på Södra Strandgatan 3. Även centrallagret fick nya och tidsenliga lokaler på samma ställe.

Edeforsgatan

En ny snabbköpsbutik på Edeforsgatan öppnades den 11 december.

Konsumtvätten

Konsumtvätten startar den 1 juli på Malmudden. För Luleås vidkommande var detta en helt ny kooperativ verksamhetsgren.

Radiokonsum

Den 26 juni fick konsumenterna sin egen radiobutik när Radiokonsum på Kungsgatan 33 öppnades.

Bokkonsum

Bokonsum öppnades den 21 maj på Stationsgatan. I sortimentet ingår möbler, armaturer och hemtextilier.

Notviken

Den 10 mars öppnade en ny snabbköpsbutik i Notviken.

Förvärv

Bland de viktigaste händelserna 1952 kan bland annat nämnas: Den 1 januari 1952 förvärvade föreningen hela äganderätten till fastigheten Storgatan 38 med Metropolbiografen. 

1951


Totalt 37 butiker + specialbutiker, restaurang och bageri.

Löneökning

Anställdas löner höjdes med 20 %.

Mjölkförsäljning

Den 1 oktober övertog föreningen mjölkföreningen Linnés mjölkförsäljning i Svartöstaden. 

Snabbköp

Föreningens tredje snabbköpsbutik inom staden öppnades den 23 aug. på Storstigen 33. Den av Örnäsborna efterlängtade butiken kunde öppnas den 29 september.

Ale

Den 9 april öppnades en ny butik i Ale. Den 12 oktober öppnades den första snabbköpsbutiken på landsorten, i Alvik. Man konstaterar att snabbköp är lika uppskattat på såväl landsorten som i staden.

1950


Totalt 33 butiker + skokonsum, klädkonsum, restaurang, marketenteri, konditori och bageri.

Flytt av butik 18

Den 12 oktober flyttade butik 18 Kungsgatan in i nya lokaler. Den gamla butiken utnyttjades sedan till tillfälliga försäljningar.

Malmudden

På Malmudden har medlemmarna fått sitt eget varuhus omfattande snabbköp för livsmedel, klädkonsum samt konditori och lunchservering. Den 5 april öppnades livsmedelsavdelningen, klädkonsum den 27 maj och konditoriet den 23 juni. Ett nytt distrikt nr 18 tillkom 1950 genom tillkomsten av butikerna på Malmudden.  

Förvärv

Den 1 mars övertog föreningen Ragnar Olofssons affärsfastighet på Tvärgatan Skurholmen

 

År 1844-1899 1900-1949 1950-1999 2000-nutid