Coop Norrbottens historia

Coop Norrbottens historia: Åren 1844-1899

År 1844-18991900-19491950-19992000-nutid 

1899

KF bildas

KF bildas för att hjälpa föreningarna att sälja "rena och oförfalskade varor till bra priser"
År 1899 blev en vändpunkt i kooperationens utveckling i Sverige. På inbjudan av de kooperativa föreningarna Pan i Malmö, Fram i Göteborg och AB Arbetarnas konsumtionsförening i Stockholm samlades 44 representanter för 41 föreningar med ett sammanlagt medlemsantal av cirka 8 900 till "allmän kooperativ kongress" i Stockholm den 4-6 september 1899. Andra kongressdagen, den 5 september 1899, beslöt kongressen att bilda det politiskt och religiöst oberoende Kooperativa Förbundet, som skulle gagna medlemmarnas konsumentintressen. 

1895

 

Internationella Kooperativa Alliansen (IKA) bildas i London

1890

 

Fem föreningar i Luleå

I början av 1890-talet ökade aktiviteten åter i Luleå och fram till 1901 bildades inte mindre än fem föreningar i olika delar av staden. Detta blev signalen till rörelsens återkomst till Norrbottens bygder och denna gång kom den för att stanna, få fäste och breda ut sig – detta trots att dyra lärpengar fick betalas. Förutsättningarna var också helt andra än trettio år tidigare. Sågverksindustrin hade utvecklats i snabb takt och en rad nya samhällen hade vuxit upp. Skaror av arbetare greps av de socialistiska idéerna och vände sin uppmärksamhet till varuproblem och deras lösning. Resultatet blev kooperativa föreningar på flera platser. Föreningarna bedrev sin verksamhet med växlande framgång och blev i regel inte så långlivade. Man hade inte så stor erfarenhet av dylika föreningar och med okunniga personer i ledningen var det lätta att äventyra föreningarnas ekonomi. Det hände också att det kunde vara föreståndarnas korta gästspel som satt djupa spår i föreningarnas ekonomi.

1870

 

Föreningar i Töre och Överkalix

Från detta centrum spred sig rörelsen till Töre 1870 och till Överkalix 1873, där föreningar bildades. Under de följande åren avstannade rörelsen nästa helt utom i Luleå, där man inte uppgav försöken. 

1868

 

Föreningar i Luleå men brist på kunskaper i starten

Under åren 1868-1906 bildades nämligen inte mindre än 14 föreningar i staden, vilket i och för sig inte är något gott betyg därför att dessa händelser visar en slående brist på kunskaper, men det visar också att intresset inte kunde dödas. Första föreningen 1868. Rörelsens centrum i dessa bygder var Luleå, där den första föreningen bildades 1868 och där intresset höll sig vid liv genom årtionden.

1860

 

Kooperativa rörelsens nordgräns vid Överkalix

Då den kooperativa rörelsen mot slutet av 1860-talet började sprida sig ut över landet gick spridningens nordgräns vid Överkalix. Rörelsen följde de gamla handelsvägarna längs floddalarna, men inom de då helt nya sågverksområdena i Norrbotten fick den i allmänhet inte någon spridning eller fast fot.
   

1864

 

Näringsfrihet införs och en mängd konsumentkooperativa föreningar bildas runt om i landet

1850

 

Första kooperativa företaget i Sverige

Lagunda och Hagunda häraders varuanskaffningsbolag i Örsundsbro

1844

 

Första kooperativa butiken

The Rochdale Society of Equitable Pioneers startar den första kooperativa butiken i England med arbetsprinciper giltiga ännu idag.

 

År 1844-1899 1900-1949 1950-1999 2000-nutid