Coops medlemmar tackas av Svensk Kooperation för skänkta poäng till Ukraina

Coop Nord tillsammans med andra kooperativa och ömsesidiga företag i Sverige har på olika sätt gett stöd till Ukraina, genom bland annat donationer och insamlingar. Genom att skänka sina medlemspoäng har Coops medlemmar bidragit till UNICEFs och Röda Korsets katastrofinsamling.

Tillsammans har Coops medlemmar skänkt över 6,3 miljoner kronor till UNICEFs och Röda Korsets arbete för att hjälpa barn och deras familjer i det krigsdrabbade Ukraina med mat, vatten, mediciner, vård och krisstöd. Coop Nords medlemmar har skänkt 43335000 poäng vilket har bidragit med 433 350 kronor till UNICEFs och Röda Korsets arbete.

–  Jag är stolt över det engagemang för Ukraina som Coop Nords medlemmar har visat, berättar Henrik Skyttberg, Coop Nords VD. Ett stort tack till Coop Nords medlemmar som genom medlemsprogrammet skänkt sina poäng som sedan blivit till betydelsefulla ekonomiska bidrag till UNICEF och Röda Korset.

I ett pressmeddelande tackar Svensk Kooperation tackar Coop och de andra kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige för sin insats.

–  Vi i Svensk Kooperation uppmanar kooperativa och ömsesidiga företag, våra medlemmar och andra kooperatörer över hela Sverige att stå upp för och stödja Ukraina, Ukrainas medborgare och försvara de universella demokratiska och kooperativa värderingarna, skriver Anna Karin Hatt, ordförande, Svensk Kooperation.

 

Läs det fullständiga uttalandet och informationen från Svensk Kooperations här.

Vill du vara med och bidra? Läs mer här! 

 

 

Coop Nord         

Antal donationer              3149      

Antal medlemmar            1961      

Summa poäng                   43335000

Summa kronor                  433 350

Fakta om Coop Nord

Coop Nord är en detaljhandelsdrivande konsumentförening som består av 82 butiker och stormarknader i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Coop Nord ägs av över 300 000 medlemmar.

Pressmeddelande 220629