Motioner till Coop Nord

Som medlem i Coop Nord har du möjlighet att lämna motioner till Coop Nords föreningsstämma. På ditt medlemskort kan du se vilken konsumentförening du tillhör.

Vad kan jag skriva om?

Frågor som berör din butik, till exempel sortiment- eller skötselfrågor ska i första hand lösas tillsammans med butikschef eller med hjälp av Coop Nords huvudkontor.

Frågor som berör större, principiella ärenden, som man vill ha behandlade av föreningsstämman, kan ställas via skriftliga motioner. Du ska skicka motionen till den konsumentförening du tillhör. Coop Nord har butiker i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.

Hur ska motionen utformas?

Motioner till Coop Nords föreningsstämma kan du skicka in via vårt motionsformulär eller skriva ett vanligt brev till adressen nedan. Enligt Coop Nords stadgar ska motionen ha kommit in till styrelsen senast 15 januari för att behandlas på föreningsstämman.

Var skickar jag motionen som vanligt brev?

Motioner ska undertecknas med namn, adress och medlemsnummer och skickas till

Coop Nord
Styrelsen
901 77 Umeå

Skriv en rubrik, en bakgrund och ett förslag till beslut. Underteckna motionen med namn, adress och medlemsnummer.

Vad händer med min motion?

När en motion kommit in till föreningen får den först ett utlåtande från föreningens styrelse, med förslag till beslut. Motionen förs fram i den valkrets där medlemmen bor.

Beslutet kring motionen tas sedan av ägarombuden på föreningsstämman, Coop Nords högsta beslutande organ. I vissa fall kan motionen föras vidare till KF och Coop.