För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies

Information till dig som är kund hos Coop Online

Denna information gäller dig som är kund hos Coop Online. Syftet är att ge mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter när du skapar en inloggning och handlar hos oss på nätet.

Uppdaterad: 24 oktober 2018

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

När du skapar ett konto eller handlar på Coop Online är Coop Online AB det bolag som ansvarar för dina personuppgifter. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig.

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

Den främsta källan till dina personuppgifter är du själv, exempelvis när du skapar ett användarkonto och gör en beställning. Exempel på sådana personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, leveransadress och önskat betalsätt.

Personuppgifter skapas också som ett resultat av att du handlar hos Coop Online, använder tjänster och kommunicerar med oss. Vi kan exempelvis spara besöks- och ärendehistorik eller på annat sätt dokumentera hur du agerat på kommunikationen från oss eller hur du nyttjat olika tjänster online.

Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas kan vi inte kan erbjuda dig de tjänster som ingår i vårt erbjudande. Vi anger tydligt när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få del av viss produkt, tjänst eller erbjudande.

VILKA KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag och föreningar inom Kooperationen samt med externa samarbetspartners och leverantörer. Personuppgiftshanteringen kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än de som vi redan informerat dig om. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs till externa samarbetspartners utanför EU/EES-området.

Vi samlar tillsammans med vår partner Ve in personuppgifter från dig som kan komma att användas i marknadsföringsändamål i enlighet med vad som närmare anges i vår respektive Ve:s intergritetspolicy.

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR

Som kund hos Coop Online hanteras dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan.


Ändamål Laglig grund

För att hantera ditt användarkonto, exempelvis:
 • Skapa och administrera ditt konto
 • Följa orderhistorik 
 • Hantera historik exempelvis om betalsätt.  
 • Påminna om kvarglömda produkter i varukorgen
För att fullgöra vårt avtal med dig  

För att kunna hantera dina beställningar exempelvis: 
 • Leverera beställda varor inklusive avisering av leverans samt kontakt vid avvikelse
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter på dina personliga sidor  
 • Hantera din betalning på ett säkert sätt med olika betalmetoder exempelvis DIBS 
 • Hantera reklamationer och garantiärenden för beställd eller köpt produkt 
För att fullgöra vårt avtal med dig 

För att fullgöra rättslig förpliktelse  

För att rikta personliga erbjudanden från Coop och våra samarbetspartners baserat på köphistorik, sessionshistorik samt inköpt geokodad information. Samtycke för kunder som ej är medlemmar i Coops medlemsprogam

För att fullgöra avtal med kunder som är medlemmar i Coops medlemsprogram 

För att kunna ge en personlig butiksupplevelse online, exempelvis: 
 • Visa personligt anpassat innehåll såsom produktrekommendationer baserat på tidigare köp eller cookie-historik
 • Visa förslag på inköpslistor eller andra liknande åtgärder som ger mervärde för dig som kund  
Intresseavvägning, varvid det ligger i vårt intresse att ge en positiv kundupplevelse genom att det är enkelt att använda våra tjänster och att de vi kommunicerar uppfattas som relevant

Generella analyser på aggregerad nivå baserat på olika typer av information för att kunna utveckla och förbättra våra erbjudande genom exempelvis:
 • Göra tjänster mer användarvänliga
 • Förbättra varu- och logistikflöden 
 • Utveckla sortimentet 
Intresseavvägning, varvid det ligger i vårt intresse att kunna bedriva en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet som ger kundnytta 

För att kunna hantera kundtjänstärenden: 
 • Kommunicera med medlemmar och kunder och besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler 
 • Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support) 
För att fullgöra vårt avtal med dig 

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support och ärendehantering till medlemmar och kunder 

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning
 • Vi använder dina transaktioner för vår bokföring och redovisning 
För att fullgöra rättsliga förpliktelser 

I undantagsfall kan det förekomma situationer där vi kan behöva inhämta ditt uttryckliga samtycke för en viss behandling som inte täcks av ovan.  

Enligt lag gäller särskilda regler för marknadsföring där automatiserade beslut tillämpas, som kan få rättsliga följder eller som innebär att du påverkas i betydande grad på liknande sätt. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på detta sätt utan att informera dig i förväg, och om nödvändigt inhämta ditt samtycke. 

SÅ LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål eller i de fall uppgifterna måste sparas på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt Dataskyddsförordningen har du som kund vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. Här kan du läsa mer om dina rättigheter. 

VEM KONTAKTAR DU

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Coop Kundservice. Om du vill utöva din lagstadgade rättighet att begära tillgång till dina personuppgifter eller få personuppgifter raderade, fyller du i blanketten nedan och skickar till oss.

Blankett för registerutdrag eller radering (pdf)

Vill du utöva någon av dina övriga rättigheter skickar du ett underskrivet brev till postadressen nedan. Du kan också bifoga underskrivet brev till info@coop.se och ange GDPR-begäran i ämnesraden. Brevet ska innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, att det gäller dig som kund hos Coop Online-butiken, vilken rättighet du vill utöva och beskrivning av ärendet samt din underskrift.

Coop Kundservice
171 88 Solna

Du kan alltid kontakta vårt Dataskyddsombud för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsombud

Christer Jönsson
Dso@kf.se