Trygghetskameror

Uppdaterad senast: 24 maj 2018

I våra butiker finns trygghetskameror för att kunna förebygga och utreda brott. Inspelat bildmaterial lagras i max två månader i enlighet med gällande riktlinjer. Vi kameraövervakar med stöd av intresseavvägning utifrån att vi strävar efter en säker butiksmiljö för både våra kunder och anställda. Dessutom baseras vår intresseavvägning på att bildmaterial enbart gås igenom om det finns brottsmisstankar samt att bildmaterial raderas inom två månader från inspelning vilket bedöms utgöra en begränsad risk för de registrerades friheter och rättigheter. Denna risk anses rimlig i jämförelse med risken för att utsättas för brott om trygghetskameror inte hade funnits i våra butiker. Vid misstanke om brott kan bildmaterialet komma att lämnas ut till polisen.

Butiken ansvarar för sin kameraövervakning och den juridiska enhet butiken tillhör är personuppgiftsansvarig, exempelvis ansvarig konsumentförening, franchisetagare eller Coop Butiker och Stormarknader AB.

Om du har frågor om vår kameraövervakning kan du kontakta vårt dataskyddsombud via dso@kf.seHär kan du också läsa om dina rättigheter kopplat till de personuppgifter vi hanterar om dig.

För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies