För att förbättra och anpassa ditt besök använder vi cookies. Fortsätter du härifrån innebär det att du accepterar att cookies används. Läs mer om cookies

Så behandlar vi dina personuppgifter och varför

Som medlem i Coop Medlemsprogram och kund på Coop behandlas dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan.

Uppdaterad: 24 maj 2018


Ändamål Laglig grund

Administration av Coop Medlemsprogram:
 • Administration av medlemsansökningar
 • Föra medlemsregister
 • Administration av poäng för Coop och partners
 • Administrera självscanningstjänst (ShopExpress)
 • Kortlöst medlemskap
För att ingå och fullgöra avtal med dig om ditt medlemskap i Coop Medlem

Ta fram och marknadsföra riktade erbjudanden till medlemmar/ hushåll i Coop Medlemsprogram:
 • Ta fram målgrupper för olika erbjudanden från Coop och partners, baserat på köphistorik, utnyttjande av partners erbjudande, preferenser, familjesituation, engagemang i andra kundklubbar
 • Genomföra utskick/publicering av riktade personliga erbjudanden
 • Uppföljning av respons och utnyttjande
För att fullgöra avtal med dig om ditt medlemskap i Coop Medlem

Administration och genomförande av olika event och tävlingar i egen regi eller i samarbete med våra partners:
 • Upprätta deltagarlistor
 • Kommunicera med deltagare i en tävling, exempelvis bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar
 • Utse vinnare och förmedla vinster (exempelvis utbetalningar eller resebokningar)
Samtycke genom entydigt bekräftande handling, exempelvis att du anmäler dig till en tävling

Generella analyser på aggregerad nivå baserat på olika typer av information för att kunna utveckla och förbättra våra erbjudande genom exempelvis:
 • Göra tjänster med användarvänliga
 • Förbättra varu- och logistik flöden
 • Utveckla sortimentet
 • Planera nyetableringar av butiker
 • Förbättra butiksupplevelsen
Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna bedriva en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet som ger kundnytta

Genomföra olika kundmätningar för att säkra att vårt erbjudande är kundanpassad:
 • Kundundersökningar och nöjdhetsmätningar
 •  Administrera Coops medlemspanel
 • Administrera ersättning till deltagare i medlemspanelen och kundundersökningar
Samtycke genom entydigt bekräftande handling, exempelvis att du anmäler dig till en kundundersökning

För att kunna hantera kundtjänstärenden:
 • Kommunicera med medlemmar och kunder och besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler
 • För att säkerställa kundens identitet
 • Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support)

För att fullgöra vårt avtal med dig

För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support och ärendehantering till medlemmar och kunder


Ekonomistyrning, bokföring och redovisning
 • Vi använder dina transaktioner för vår bokföring och redovisning
För att fullgöra rättsliga förpliktelser

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott eller bedrägerier. Personuppgifter behandlas t.ex. genom kameraövervakning Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla ett kvalitetssäkrat erbjudande samt en säker butiksmiljö för kunder och anställda

Enligt lag gäller särskilda regler för marknadsföring där automatiserade beslut tillämpas, som kan få rättsliga följder eller som innebär att du påverkas i betydande grad på liknande sätt. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på detta sätt utan att informera dig i förväg, och om nödvändigt inhämta ditt samtycke.