Så behandlar vi dina personuppgifter och varför

Som medlem i Coop Medlemsprogram och kund på Coop behandlas dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan.

Uppdaterad: 21 september 2020


Ändamål Laglig grund

Administration av Coop Medlemsprogram:
 • Administration av medlemsansökningar
 • Föra medlemsregister
 • Administration av poäng för Coop och partners
 • Administrera självscanningstjänst (ShopExpress)
 • Kortlöst medlemskap
 • Administration av ansökningar till Mastercard
 • Administration av ansökningar till Matkonto
För att ingå och fullgöra avtal med dig om ditt medlemskap i Coop Medlem

Ta fram och marknadsföra riktade erbjudanden till medlemmar/ hushåll i Coop Medlemsprogram:
 • Ta fram målgrupper för olika erbjudanden från Coop och partners, baserat på köphistorik, utnyttjande av partners erbjudande, preferenser, familjesituation, engagemang i andra kundklubbar
 • Genomföra utskick/publicering av riktade personliga erbjudanden
 • Uppföljning av respons och utnyttjande
För att fullgöra avtal med dig om ditt medlemskap i Coop Medlem

Administration och genomförande av olika event och tävlingar i egen regi eller i samarbete med våra partners:
 • Upprätta deltagarlistor
 • Kommunicera med deltagare i en tävling, exempelvis bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar
 • Utse vinnare och förmedla vinster (exempelvis utbetalningar eller resebokningar)
Samtycke genom entydigt bekräftande handling, exempelvis att du anmäler dig till en tävling

Generella analyser på aggregerad nivå baserat på olika typer av information för att kunna utveckla och förbättra våra erbjudande genom exempelvis:
 • Göra tjänster med användarvänliga
 • Förbättra varu- och logistik flöden
 • Utveckla sortimentet
 • Planera nyetableringar av butiker
 • Förbättra butiksupplevelsen
Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna bedriva en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet som ger kundnytta

Genomföra olika kundmätningar för att säkra att vårt erbjudande är kundanpassad:
 • Kundundersökningar och nöjdhetsmätningar
 •  Administrera Coops medlemspanel
 • Administrera ersättning till deltagare i medlemspanelen och kundundersökningar
Samtycke genom entydigt bekräftande handling, exempelvis att du anmäler dig till en kundundersökning

För att kunna hantera kundtjänstärenden:
 • Kommunicera med medlemmar och kunder och besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler
 • För att säkerställa kundens identitet
 • Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support)

För att fullgöra vårt avtal med dig

För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support och ärendehantering till medlemmar och kunder


Ekonomistyrning, bokföring och redovisning
 • Vi använder dina transaktioner för vår bokföring och redovisning
För att fullgöra rättsliga förpliktelser

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott eller bedrägerier. Personuppgifter behandlas t.ex. genom kameraövervakning Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla ett kvalitetssäkrat erbjudande samt en säker butiksmiljö för kunder och anställda

För att hantera ditt användarkonto, exempelvis:
 • Skapa och administrera ditt konto
 • Följa orderhistorik 
 • Hantera historik exempelvis om betalsätt.  
 • Påminna om kvarglömda produkter i varukorgen
För att fullgöra vårt avtal med dig  

För att kunna hantera dina beställningar exempelvis: 
 • Leverera beställda varor inklusive avisering av leverans samt kontakt vid avvikelse
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter på dina personliga sidor  
 • Hantera din betalning på ett säkert sätt med olika betalmetoder exempelvis DIBS 
 • Hantera reklamationer och garantiärenden för beställd eller köpt produkt 
För att fullgöra vårt avtal med dig 

För att fullgöra rättslig förpliktelse  

För att rikta personliga erbjudanden från Coop och våra samarbetspartners baserat på köphistorik, sessionshistorik samt inköpt geokodad information. Samtycke för kunder som ej är medlemmar i Coops medlemsprogam

För att fullgöra avtal med kunder som är medlemmar i Coops medlemsprogram 

För att kunna ge en personlig butiksupplevelse online, exempelvis: 
 • Visa personligt anpassat innehåll såsom produktrekommendationer baserat på tidigare köp eller cookie-historik
 • Visa förslag på inköpslistor eller andra liknande åtgärder som ger mervärde för dig som kund  
Intresseavvägning, varvid det ligger i vårt intresse att ge en positiv kundupplevelse genom att det är enkelt att använda våra tjänster och att de vi kommunicerar uppfattas som relevant

Generella analyser på aggregerad nivå baserat på olika typer av information för att kunna utveckla och förbättra våra erbjudande genom exempelvis:
 • Göra tjänster mer användarvänliga
 • Förbättra varu- och logistikflöden 
 • Utveckla sortimentet 
Intresseavvägning, varvid det ligger i vårt intresse att kunna bedriva en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhet som ger kundnytta 

För att kunna hantera kundtjänstärenden: 
 • Kommunicera med medlemmar och kunder och besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler 
 • Utreda klagomål eller supportärenden (inklusive teknisk support) 
För att fullgöra vårt avtal med dig 

Intresseavvägning, varvid vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla effektiv support och ärendehantering till medlemmar och kunder 

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning
 • Vi använder dina transaktioner för vår bokföring och redovisning 
För att fullgöra rättsliga förpliktelser 

Enligt lag gäller särskilda regler för marknadsföring där automatiserade beslut tillämpas, som kan få rättsliga följder eller som innebär att du påverkas i betydande grad på liknande sätt. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på detta sätt utan att informera dig i förväg, och om nödvändigt inhämta ditt samtycke.