Föreningar

Eftersom Coop drivs som en ekonomisk förening så ligger föreningar och allt fint som kommer med föreningsdrift oss nära om hjärtat. Vi har dessutom en lång tradition av att samarbeta med framför allt det lokala föreningslivet – samarbeten som har lett fram till att vi på Coop har ett starkt föreningserbjudande.