Tävlingsvillkor Medlemskrysset

Vinster

Eventuell skatt på vinsten betalas av vinnaren. 

Samtliga priser är personliga och kan inte överlåtas till annan. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.

Deltagande

Lös krysset, enskilt eller tillsammans med familjen eller en vän, och registrera sedan ordet som du får fram på coop.se/korsord. Inom tre veckor kontaktar vi vinnarna.

Endast Coop-medlemmar har rätt att delta i tävlingen och deltagare skall vara minst 16 år gammal.

De uppgifter deltagaren lämnar om sig själv i samband med tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen samt att tillkännage vinnare. Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor samtycker deltagaren till personuppgiftsbehandling enligt ovan. I samband med publicering av tävlingens vinnare kan personuppgifter komma att publiceras till exempel på coop.se, Facebook, Instagram och Twitter.

Coop tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka möjligheten att medverka i tävlingen eller som kan påverka slutresultatet av tävlingen. Tävlingsbidrag som är Coop tillhanda först efter tävlingens sluttid ingår inte i tävlingen.

Anställda av Coop, av juridiska personer inom samma koncern som Coop eller av någon konsumentförening som är medlem i Kooperativa Förbundet samt sådana anställdas familjer får inte delta i tävlingen.

Så utses vinnare

Vinnarna dras bland de rätta lösningarna. Vinnarna och rätt löst kryss kommer att presenteras på coop.se senast tre veckor efter utgiven tidning.