Allmänna Tävlingsvillkor

Nedan finner du allmänna villkor för Coop Sverige AB:s, org. nr 556710–5480, inklusive dess koncernbolag, (”Coop”), tävlingar som publiceras i Coops eller tredje parts kanaler. Genom att delta i tävlingen godkänner du våra tävlingsvillkor. Dessa tävlingsvillkor gäller i den mån inget annat har angetts i ett särskilt Tävlingsinlägg (definierat nedan). Vid skiljaktigheter mellan ett Tävlingsinlägg och dessa tävlingsvillkor ska Tävlingsinlägget gälla framför tävlingsvillkoren.

Särskilda villkor för tävlingen
Specifika villkor för respektive tävling och det pris du kan vinna anges i det tävlingsinlägg som publiceras av Coop i relevant kanal, till exempel sociala medier, på coop.se eller i någon av våra andra digitala kanaler (såsom applikationer) (” Tävlingsinlägget”).

Tävlingen pågår till och med det datum som anges i Tävlingsinlägget. Tävlingsbidrag som är Coop tillhanda först efter tävlingens slutid ingår inte i tävlingen.

Coop tar inte för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka möjligheten att medverka i tävlingen eller som kan påverka slutresultatet av tävlingen.

Vem får delta i tävlingen?
Du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige för att kunna delta i våra tävlingar.

Anställda av Coop, av juridiska personer inom samma koncern som Coop eller av någon konsumentförening som är medlem i Kooperativa förbundet samt sådana anställdas familjer får inte delta i tävlingen.

Särskilt för tävlingar i sociala medier

Om tävlingar publiceras i sociala medier är denna inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till den valda sociala mediekanalen, till exempel Facebook eller Instagram.

För att kunna delta i tävlingen måste du ha en öppen profil. Din sociala medieprofil måste också vara skapad i enlighet med respektive plattforms villkor. Exempelvis måste du ha en fullständig version av Instagram/Facebook.

Rätt att använda ditt namn och din bild

Genom att delta i tävlingen godkänner du följande:

 Rätt att använda din bild/dina bilder

Du ger Coop en icke-exklusiv, royaltyfri och världsomspännande rätt att, utan någon kompensation till dig, använda dina godkända bilder för marknadsföring i våra digitala kanaler (till exempel Instagram, Facebook, nyhetsbrev och på våra hemsidor). Denna rätt omfattar bland annat rätten att reproducera, distribuera, kopiera, ändra, dela och redigera dina godkända bilder.

 Godkännande att använda ditt namn och/eller bild

Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor ger du dessutom oss tillstånd att använda ditt namn och din bild, utan någon kompensation till dig, för marknadsföring i våra kanaler enligt lag om namn och bild i reklam (1978:800).

 Ditt ansvar

Du garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till dina bilder och att du har tillstånd från alla personer som visas på bilderna till medverkan i reklamsammanhang för oss. Dessutom intygar du att vår användning av dina bilder inte bryter mot tredje parts rättigheter eller någon lag.

Du åtar dig vidare att hålla oss skadelösa från alla anspråk (inklusive anspråk från tredje part) i samband med användningen av bilderna som beskrivs ovan.

 Hur behandlar vi dina personuppgifter?
De uppgifter du lämnar om att sig själv i samband med tävlingen kommer att för att kunna administrera tävlingen och att behandla, samt för användningen av din bild som intresse för att kunna erbjuda våra tjänster och våra tjänster. Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. I samband med publicering av tävlingens vinnare kan personuppgifter komma att publiceras i Coops kanaler, till exempel på coop.se,
X-tra.se, Facebook, Instagram och Twitter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy ( https://www.coop.se/Globala-sidor/Om-webbplatsen/personuppgifter/ ).

Hur utses vinnaren?
Vinnaren utses genom lotteri eller av en jury utsedd av Coop, inklusive bolag inom KF-koncernen. Meddelat vinstbeslut kan inte överklagas.

Beroende på tävlingen kan priset delas ut genom att du hämtar det i butik eller att det skickas hem till dig. Mer information finns i Tävlingsinlägget eller i vår kontakt med dig efter avslutad tävling.

Vinnaren presenteras på det datum och på det sätt som anges i Tävlingsinlägget. Vi kommer även kontakta vinnaren via den här användarprofilen om tävlingen i sociala medier.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Samtliga priser är personliga och kan inte överlåtas till annan. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor.

Coop har rätt att ta bort deltagare, och begränsa framtida deltagande, vid konstaterat eller misstänkt missbruk relaterat till Coops tävlingar och quiz.

Har du några frågor om våra tävlingar?

I Tävlingsinlägget finns information om hur du kontaktar oss om du har några frågor om tävlingen eller om du vill ta tillbaka ditt godkännande att vi delar din bild.

Du kan också kontakta Coops kundservice: 0771-171717 . Ange i så fall vilken tävling som ärendet rör så att vi lättare kan hjälpa dig med din fråga.