Plantera ett träd
Plantera ett träd
Träd och grödor som planteras tillsammans  ger ökad tillgång till mat, större inkomster och mildrar klimatförändringarnas effekter. Skänk dina poäng till Vi-skogen.
2 000 poäng
Detta får du:
20 kr doneras till biståndsorganisationen Vi-skogen. Pengarna räcker till att plantera ett träd som bidrar till fattigdomsbekämpning. Läs mer på www.viskogen.se.