Klimatkompensation flyg 12h
Klimatkompensation flygresa 12h t/r
När du flyger påverkar du miljön. Genom detta poänguttag har du köpt klimatkompensation som motsvarar 12 timmars flygresa tur och retur. Ordinarie pris 2813 kr. Klimatkompensation innebär att man kompenserar för en viss mängd utsläpp av växthusgaser, som man inte kunnat undvika att släppa ut. Vi-skogens klimatkompensation sker via trädplantering och hållbara jordbruksmetoder i västra Kenya. Projektet sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter och bekämpar klimatförändringar och fattigdom på samma gång.
281 300 poäng
Detta får du:
Klimatkompensation som motsvarar 12 timmars flygresa tur och retur. Läs mer på viskogen.se