Klimatkompensation bil 100 mil
Klimatkompensation bilresa 100 mil
När du kör bil påverkar du miljön. Genom detta poänguttag har du köpt klimatkompensation som motsvarar 100 mil bilkörning. Ordinarie pris 60 kr. Klimatkompensation innebär att man kompenserar för en viss mängd utsläpp av växthusgaser, som man inte har kunnat undvika att släppa ut. Vi-skogens klimatkompensation sker via trädplantering och hållbara jordbruksmetoder i västra Kenya. Projektet sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter och bekämpar klimatförändringar och fattigdom på samma gång.
6 000 poäng
Detta får du:
Klimatkompensation som motsvarar 100 mil bilkörning. Läs mer på viskogen.se