We Effect

Biståndsorganisationen We Effect arbetar med hjälp till självhjälp i 20 länder i fyra världsdelar.

We Effect (före detta Kooperation Utan Gränser) är en bistånds-organisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt för att förändringar ska bestå. Tillsammans, exempelvis i kooperativ, hittar människor nya vägar ur fattigdomen och blir en stark röst i samhället.

Därför stödjer We Effect människor att gå samman och få nya kunskaper. Resultatet blir att fler får ökade inkomster, mat på bordet och värdiga bostäder och kan ta klivet ur fattigdomen. Vi-effekten? Tillsammans blir människor starkare. Med lite hjälp från dig.

We Effect

Utrota fattigdom med jämställdhet

Om kvinnor får samma möjligheter som män i världens utvecklingsländer kan fler än 100 miljoner människor slippa gå hungriga i framtiden.

Gör världen lite bättre med hjälp av dina poäng i poängshoppen.

Swisha ett bidrag till 123 448 1958