Vi-skogen

Vi vet att träd är bra av olika anledningar. Först och främst ger de skugga och skydd för vinden. Och bidrar med foder till djur och mat, inkomst och ved till bönderna och deras familjer.

Trädens rötter binder vatten från marken och minskar risken för jorderosion och översvämningar. Men träden binder också koldioxid vilket minskar klimatförändringarnas effekter. På så vis ger de bönder med småskaliga jordbruk stöd här och nu, men även för kommande generationer.  

Ett knapptryck – ett träd 

För dig som är kund på Coop är det enkelt att bidra till att fler träd planteras i östra Afrika. Allt du behöver göra är att trycka på biståndsknappen när du pantar dina flaskor nästa gång, så går pengarna direkt till Vi-skogen. Du kan också köpa en papperskasse eller omvandla dina Coop-poäng till bistånd som blir till träd i de fyra länder runt Victoriasjön i östra Afrika där vi arbetar. 

Vad gör träd för skillnad på riktigt? 

När du skänker pengar till Vi-skogen ger du oss möjlighet att stötta fler bönder i östra Afrika som har småskaliga jordbruk. Träd innebär att vi kan utbilda bönderna i Agroforestry. Det betyder samplantering av träd och grödor. Träden ger skugga åt grödorna vilket innebär att bönderna kan odla mer varierat. Träden ger också mat till djuren och grödorna ger mat till bönderna och deras familjer. Det som blir över säljs och blir en inkomst som möjliggör att familjen har råd att låta barnen gå i skolan.  

Hunger  

En förödande konsekvens av coronapandemin är hunger. När bönder inte längre kan skörda sina grödor och åka till marknaden försvinner deras dagliga inkomst. Matpriserna stiger också drastiskt vilket innebär att många inte har råd att köpa mat.  

Att minska coronakrisens effekter är därför ett särskilt fokus för Vi-skogen. Därför har vi bland annat delat ut plantor som gör det möjligt för bönder att anlägga en köksträdgård. Det skapar långsiktighet och självförsörjning och stärker också böndernas tillgång till bra och näringsrik mat. 

Plantera träd för dina poäng.

Swisha ett bidrag till Vi-skogen: 123 264 34 50

Läs mer på www.vi-skogen.se