Panta och gör skillnad

Biståndsknappen har funnits i 10 år och genom att använda den har våra kunder samlat in över 80 miljoner kronor. Beloppet motsvarar 3 miljoner nya träd eller utbildning för cirka 30 000 familjer i östra Afrika där Vi-skogen arbetar.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med att bekämpa fattigdom genom trädplantering, utbildning och stöd till bönder. 

Din gåva räcker långt 

Vi-skogen arbetar med att bekämpa fattigdom och förbättra miljön genom trädplantering.

Detta görs tillsammans med familjer i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans.

Träd betyder mycket mer än man tror. Träd binder upp koldioxid i luften. Träd leder till bördigare marker, mat och näring. Träd skyddar mot brännande sol. Träd gör det möjligt att skapa produkter som leder till inkomst.

Regina Nsabiman och hennes familj har ökat sina skördar, och därmed inkomster, drastiskt sen de började med agroforestry, och hon kan nu betala sina barns skolgång och läkarbesök.


Foto: Edward Echwalu

Din gåva räcker långt: 20 kronor från Biståndsknappen blir ett träd i östra Afrika och utbildning i agroforestry.

Bekämpa fattigdomen i din Coopbutik

Här är två enkla sätt för dig att bekämpa fattigdomen tillsammans med Vi-skogen:

  • Tryck på Biståndsknappen och skänk din pant när du pantar dina burkar och flaskor i din Coop-butik
  • Varje såld bärkasse hos Coop ger 3 öre till Vi-skogen. Detta ger flera miljoner kronor per år till Vi-skogens viktiga arbete.