Mustaschkampen

Coop är stolt huvudpartner för Mustaschkampen och vi fortsätter vårt samarbete för femte året i rad. Det är fortfarande lika angeläget att sprida kunskap om Sveriges vanligaste cancersjukdom, prostatacancer.

Vi hoppas att du vill vara med och bidra till att vi når vårt mål på 2 miljoner kronor innan november 2023. Det gör du genom att skänka poäng i Poängshoppen.

Om Mustaschkampen och prostatacancer

Mustaschkampen arrangeras för att öka allmänhetens kunskap om prostatacancer och att samla in pengar till forskning, utveckling och opinionsbildning för en bättre prostatacancervård. 

Att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom är fortfarande inte något som är allmänt känt. Generellt har män svårt att tala om, och undviker gärna information om sjukdomar. Det är en av anledningarna till att svenska folket inte vet att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom.

Varje dag får 27 män i Sverige diagnosen prostatacancer. Om prostatacancer upptäcks tidigt går den att bota. Därför är det så viktigt att alla män över 50 år tar PSA-prov, ett enkelt blodprov som tas på vårdcentralen. Testet infördes på bred front i slutet av 90-talet vilket ledde till en stor ökning av antalet nyupptäckta fall. Idag får drygt 10 000 diagnosen varje år. Antalet som lever med sjukdomen har under denna tid ökat från 30 000 till 120 000. 


Källa: Prostatacancerförbundet

Läs mer om Mustaschkampen