Koastal vinner Änglamarkspriset 2023

Folket och juryn har sagt sitt och Koastal utsågs till årets Änglamarksprisvinnare vid en prisceremoni i Stockholm 22 november. Koastal har tagit fram ett franchisekoncept för att odla tång, ett livsmedel från havet som förväntas få ökad efterfrågan.

Koastal med checken

Samuel Amant och Trygve Zierul, Koastal

Idag är stora delar av haven utfiskade och vi behöver hitta nya hållbara sätt att få tillgång till mat från havet. Tång har stor potential att bli ett betydelsefullt livsmedel men vi behöver få i gång fler tångodlingar för att få tillgång till större leveranser som kan möta den förväntat ökade efterfrågan på ett hållbart och näringsrikt livsmedel.

Med sitt franchisekoncept, där Koastal söker tillstånd, ordnar odlingsplatser, utrustning och utbildning, kan fler som inte tidigare provat tångodling på ett enklare sätt komma i gång med egen hållbar och konkurrenskraftig odling, det kan vara fiskare som behöver bredda sin verksamhet, såväl som privatpersoner som vill prova på egen odling. När tången skördats köper Koastal skörden och säljer den vidare för att den slutligen ska nå konsumenten.

Juryns motivering

Änglamarkspriset vill uppmuntra ungas kreativa lösningar och initiativ för en hållbar framtid. Årets vinnare visar prov på just ung entusiasm, kreativitet och framtids­tro sam­tidigt som man möjlig­gör för andra att vara en del i projektet med att producera nya håll­bara och närings­rika livsmedel. Här skapar man också tillfällen för yrkes­verksamma, som behöver bredda sin verksamhet att hitta nya affärs­möjlig­heter, med mer håll­bara livsmedel. Med den hän­givenhet och entusiasm som grundaren visar tror vi att vi bara har sett början på en spännande innovativ resa mot en mer håll­bar framtid!

– Vi är jättetacksamma över priset och att Coop och Änglamarks­familjerna har uppmärk­sammat Koastal. Det här priset öppnar nya dörrar för oss och det innebär att vi kan öppna tre nya tång­odlingar under nästa år.

Samuel Amant, grundare av Koastal och Trygve Zierul, commercial and strategy Koastal

Prissumman är 250 000 kronor som går till utveckling av verksamheten.

Om Änglamarkspriset

Änglamarkspriset föddes ur tanken om att bidra till en bättre miljö och ljusare framtid och har delats ut sedan 2002. Med priset vill vi uppmuntra och lyfta fram goda initiativ inom miljö och ekologi tillsammans med familjerna Taube, Alfredson och Danielsson. Änglamarkspriset ges till en person, organisation eller företag som gjort särskilt värdefulla insatser inom dessa områden. Det kan vara en produkt, tjänst eller ett projekt.

Läs mer om Änglamarksprisets historia

Läs om juryns arbete

Information om hur vi behandlar personuppgifter finner du i Coops integritetspolicy