Vi samarbetar med andra i miljö- och hållbarhetsfrågor

Coop ska vara den goda kraften där mat, hälsa och hållbarhet går hand i hand. För fjärde gången har Coop blivit utsett till Sveriges mest hållbara varumärke av svenska konsumenter i Nordens största oberoende studie med fokus på hållbarhet; Sustainable Brand index 2021.

Hållbar palmolja

Coop är medlem i Round Table on Sustainable Palm Oil, RSPO, ett gemensamt initiativ för aktörer med intressen i palmoljeproduktion. RSPO har tagit fram kriterier för en mer hållbar palmoljeproduktion för att förhindra avskogning , expansion på torvmarker exploatering av arbetskraft samt användning av eld för röjning. Det finns också krav på spårbarhet – d.v.s. möjlighet att ta reda på var palmoljan kommer från. Syftet är att skapa en trovärdig och praktisk metod för handel med certifierad palmolja.
Läs mer om Coops arbete med palmolja här.

Hållbar sojaproduktion

Coop är medlemmar i den Svenska Sojadialogen för ökad efterfrågan på hållbar sojaproduktion. Vi tror att vägen till en mer hållbar sojaproduktion går genom påverkan för ett förbättrat certifieringssystem och gynnande av sojainköp från certifierade odlare. Round Table on Responsible Soy (RTRS) är ett certifieringsystem som arbetar för att säkerställa en mer hållbar odling av soja och inkluderar krav på hänsyn till natur, miljö och lokalsamhälle, bra villkor för arbetare och ansvarsfull användning av bekämpningsmedel.
Läs mer om Coops arbete med sojaproduktion här.

WWF hållbar livsmedelskedja

Tillsammans med aktörer inom den svenska livsmedelsbranschen står Coop bakom det unika initiativet, Hållbar Livsmedelskedja. Maten står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan och orsakar miljöproblem som minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av naturresurser. Samarbetet bygger på samverkan och dialog i kombination med tydliga åtgärder för att nå en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige till år 2030. WWF medverkar som processledare, samordnare och inspiratör i initiativet.
Läs mer här om WWF:s arbete här.

Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Målet var att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Coop deltar i initiativet och samverkar för ett fossilfritt Sverige. Coop förbinder sig även att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.
Läs mer om Fossilfritt Sveriges arbete här.

Svensk Dagligvaruhandel

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisation för dagligvaruhandeln i Sverige och verkar för att branschen tar ett aktivt och gemensamt ansvar för konkurrensneutrala frågor. D.v.s. tar ett större ansvar är att bara se till sitt eget hållbarhetsarbete. Här deltar Coop för att minska matsvinn inom livsmedelsbranschen och minska miljöpåverkan på livsmedelsförpackningar.
Läs mer om Svensk Dagligvaruhandels arbete här.