Lokala produkter på Coop

På Coop vill vi kunna erbjuda fler lokala produkter i varje butik, det vill säga smakrik mat från producenter nära oss. Mat från det egna landskapet som antingen produceras, förädlas, föds upp eller odlas där.

Att stötta det lokala bidrar ofta till att småskalighet, kultur- och hantverkstradition främjas. Lokal- och närproducerad mat kan även hjälpa till att bevara och utveckla matkulturer och mathantverk som är utmärkande för orten.

Men det finns fler anledningar till att stötta det lokala. Som det faktum att svenskt jordbruk ligger i framkant för hållbar livsmedelsproduktion. Och att fokus ligger på att minska användningen av fossila bränslen och förbättra dagens odlingsmetoder. Svensk lagstiftning ställer höga krav på djuromsorg, antibiotikaanvändning och begränsad användning av bekämpningsmedel. Vi har dessutom en stor andel ekologiskt odlad mat i Sverige vilket ställer specifika krav på odling och uppfödning.

När de lokala verksamheterna växer, blir starka och blomstrar – gör även det lokala samhället och regionen det. Arbetstillfällen skapas, ekonomin tar fart och allt ifrån små gårdar och odlingar i trakten, till mikrobryggerier i kvarteret kan växa. Det gillar vi och därför är det en av våra främsta drivkrafter för att arbeta med lokala producenter.

Är det lokala alltid hållbart?

Det är svårt att säga. Många tänker att lokalt är mer klimatsmart eftersom det innebär kortare transporter. Det kan stämma, men av en varas klimatavtryck står transporterna för högst 10 procent. En del lokala produkter levereras inte effektivt, utan genom små leveranser som kan innebära många mil i halvtomma transporter. Bäst är såklart när transporterna sker genom fullastade båtar, lastbilar och tåg.

Varför finns inte en hållbarhetsdeklaration för min lokala produkt?

Många mindre leverantörer har ännu inte kunnat lämna in de uppgifter som krävs för att vi ska kunna ta fram en hållbarhetsdeklaration. Det är dock något som vi hoppas ska vara möjligt snart.