Säker mat i din butik

Tillsammans arbetar vi på Coop mot ett gemensamt mål – att erbjuda säkra livsmedel i våra butiker. Arbetet med säkra livsmedel är något som genomsyrar vår verksamhet i flera led av kedjan, allt från inköp till butik.

För att livsmedel ska vara säkra behöver de t.ex. vara hanterade i rena och fräscha lokaler, av personal med goda kunskaper om livsmedelshantering. Coop arbetar med målsättningen att alla butiker ska vara certifierade enligt Svensk standard för livsmedelshantering i butik, en standard som ägs av Svensk Dagligvaruhandel och som är godkänd av Swedac. En certifierad butik är granskad och kontrollerad av en oberoende tredjepartsrevisor.

Livsmedelssäkerhet i butik

Alla butiker arbetar med Coop egenkontroll, ett webbaserat egenkontrollprogram som är grundstommen i vårt arbete för livsmedelssäkerhet. Coop egenkontroll är butikens verktyg för att underlätta arbetet med säkra livsmedel. Ett verktyg som gör det lätt att göra rätt, här finns viktig information om vilka temperaturkontroller som måste göras, vad som ska kontrolleras när varorna kommer till butiken och hur livsmedel som butiken själv förpackar ska märkas. I egenkontrollen dokumenterar även butiken när uppgifter är utförda.

Varje butik ska ha en kvalitetsansvarig som ansvarar för frågor som rör livsmedelssäkerhet i butiken. Årligen genomförs en internrevision i butiken och genom denna följs kvalitetsarbetet och efterlevnaden av livsmedelslagstiftning upp.

Butiken får stöd i frågor om livsmedelssäkerhet av sin kvalitetssamordnare. Kvalitetssamordnaren har en viktig funktion i att stötta och utbilda butiken i arbetet med egenkontrollen, interna revisioner och förberedelser för certifieringar.

Coops butiker erbjuds utbildningar om livsmedelssäkerhet genom Coopskolan. Där finns utbildningar i såväl grundläggande livsmedelshygien som HACCP-utbildningar. Varje medarbetare ska ha gått relevanta utbildningar för de arbetsuppgifter som utförs.

Områden i butik

Frukt och grönt

Kvaliteten på alla frukter och grönsaker kontrolleras regelbundet. Varor som inte är fräscha plockas bort. För viss frukt och grönt krävs särskild förvaring, t.ex. bör potatisen förvaras separat från frukt och andra grönsaker, och gärna mörkt, för andra grönsaker är det viktigt med kylförvaring. Skyltning med information om t.ex. ursprungsland och ekologisk produktion är nödvändig för att våra kunder ska kunna göra medvetna val.

Kylda och frysta varor

För kylda och frysta varor är det viktigt att kylkedjan inte bryts. För att livsmedlen ska hålla länge är det viktigt att de inte förvaras vid för höga temperaturer, samt att förvaringsanvisningen som finns på förpackningen följs. Är produkten t.ex. märkt med +8°C ska produkten förvaras så att den håller maximalt +8°C genom hela kedjan – från leverantör till butik. För att säkra att kyl- och fryskedjan inte bryts, kontrolleras alltid temperaturen när varorna tas emot. Temperaturen kontrolleras också vid förvaringen i butikens lokaler.

Chark, ost och delikatesser

I butikens manuella disk hanteras en rad olika chark-, ost- och delikatessprodukter. För att varje produkt ska behålla kvalitet och smak använder vi olika skärbrädor och redskap när vi hanterar chark-, delikatessprodukter och olika sorters ost.

Fisk

I den manuella fiskdisken är det viktigt med god hygien och ordning och reda. Fisk, kräftdjur och blötdjur förvaras och hanteras separerade från varandra för att förebygga att kontaminering av allergener och mikroorganismer sker. Det är även viktigt med is av god kvalitet för att hålla varorna riktigt kalla. Precis som vid all hantering av kylvaror kontrollerar och dokumenterar vi förvaringstemperaturer. Produkter som butiken paketerar själva märks med obligatoriska märkningsuppgifter. Som kund ska du alltid kunna känna dig trygg i att uppgifter så som ursprung anges och stämmer för att kunna göra ett medvetet val.

Kött

Även i den manuella köttdisken är det viktigt med god hygien och ordning och reda. Separata och väl rengjorda skärbrädor samt redskap används för att undvika kontaminering. Råa och tillagade produkter förvaras och hanteras separat.Vi kontrollerar och dokumenterar förvaringstemperaturer. Produkter som butiken paketerar själva märks med obligatoriska märkningsuppgifter. Som kund ska du alltid kunna känna dig trygg i att uppgifter så som ursprung anges och stämmer för att kunna göra ett medvetet val.

Bageri

I bageriet tillverkas olika sorters bageriprodukter, allt från tårtor till nybakat bröd. Precis som för övrig hantering av oförpackade livsmedel finns regler om hygien och rena arbetskläder och kylvaror förvaras vid kyla.

Allergener

Varor som innehåller allergiframkallande ämnen/allergener hanteras och förvaras separat, men eftersom all hantering sker i samma lokal kan produktionen aldrig bli helt säker ut allergisynpunkt.  

Vid försäljning i manuell disk, egen produktion och lösvikt kan hanteringen aldrig bli helt säker ur allergisynpunkt. 

Personalen ska ha kunskap om allergener som hanteras på avdelningen. Har du frågor om allergener, fråga gärna personalen i din butik.     

Uppföljning

Kvalitetsarbetet följs upp regelbundet genom Coop egenkontroll och rapportering av nyckeltal. Uppföljningen ger en blid av hur kvalitetsarbetet går för butiken och kan användas för förbättringsarbete.