Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om hållbarhetsdeklarationen.

 1. Vad är en hållbarhetsdeklaration?

  Ungefär som en innehållsdeklaration visar vad en livsmedelsvara är gjord av, visar en hållbarhetsdeklaration en livsmedlsvaras avtryck och riskbild utifrån tio områden som rör klimat, miljö och samhälle. Till exempel risken för negativ påverkan på biologisk mångfald eller bristfälliga arbetsförhållanden vid produktionen. Information som våra kunder vill ha men som är svår att hitta.

 2. Vilka källor ligger till grund för Hållbarhetsdeklarationen?

  Hållbarhetsdeklarationen bygger på Hållbar Livsmedelskedjas tio aspekter för hållbar livsmedelsproduktion, vilka i sin tur baseras på FNs 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Hållbar Livsmedelskedja är ett initiativ från Världsnaturfonden WWF. I Hållbar Livsmedelskedja ingår idag 15 av de största aktörerna i livsmedelsbranschen, däribland Coop.

  Utifrån initiativet Hållbar Livsmedelskedja, använder vi erkänd forskning och officiella data för att klassificera produktionsländer och råvaror och skapar hållbarhetsdeklarationer för varorna. Modellen utgår från råvarornas ursprungsland (där primärproduktionen sker) och till viss del utifrån var förädlingen skett. Utfallet graderar för de flesta områden en risk för negativ påverkan. Information om relevanta certifieringar eller våra leverantörers verifierade kvalitetssäkringssystem vägs också in.

  För var och en av de tio områdena har varans ingredienser bedömts enligt framtagen metod och beräkningsmodell. På så sätt får vi fram hållbarhetsdeklarationer både för varor som består av en enda ingrediens (t.ex. mjölk) och för sammansatta produkter (t.ex. frysta färdigrätter).

  Hela regelverket som Coop tagit fram och som visar beräkningsmodell och metod, d.v.s hur vi räknar, vilka metoder och källor vi valt samt intervallgränser för utfallen inom respektive områden finns att läsa här.

 3. Varför gör Coop det här?

  Vi vill ge våra kunder och medlemmar större makt över hur de genom sina inköp påverkar klimat, miljö och samhälle och göra det lättare att göra mer hållbara val. Hållbarhetsdeklarationerna hjälper samtidigt oss själva att ta ansvar för att utveckla vårt sortiment i en ännu mer hållbar riktning genom våra inköp och dialog med leverantörerna.

  Vi vill även visa att hållbarhet är komplext, och att många olika faktorer påverkar vad som är hållbart. För oss på Coop är det viktigt att vara transparenta, och visa flera aspekter av en varas påverkan.

 4. Kommer alla Coops livsmedelsvaror få en hållbarhetsdeklaration?

  När vi lanserade hållbarhetsdeklarationen 2021 fanns den för 10 000 livsmedelsvaror, idag är vi uppe i mer än 14 000 varor, inklusive nästan samtliga varor från våra egna varumärken Coop, Xtra och Änglamark. Vi fortsätter att successivt utöka antalet varor med hållbarhetsdeklarationer.
 5. Kan hållbarhetsdeklarationen användas i inköpsprocessen?

  För att vi successivt ska kunna förbättra varje kategoris hållbarhetsprestanda, har vi skapat ett styrsystem. Detta är kopplat till hållbarhetsdeklarationerna och kommer att användas vid inköpen av alla våra matvaror.

  Genom våra hållbarhetsdeklarationer kommer vi också kunna sätta mål inom respektive hållbarhetområde för hela Coops matvaruutbud. På så sätt minskar vi inte risken/belastningen inom ett område på bekostnad av ett annat. Framöver kommer vår hållbarhetsredovisning innehålla rapporter för alla områden.

Ladda ner Coop-appen med Hållbarhetsdeklarationen:

Hämta i App Store Ladda ned på Google Play