Hållbar sojaproduktion

Coop arbetar för att sojaproduktionen ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Den globala efterfrågan på soja ökar stadigt pga större konsumtion av kött i framförallt västvärlden och Asien. Som svar på efterfrågan sker storskalig expansion av sojaodlingar bla i Brasilien, Argentina och Bolivia.

Utökningen sker med många problem som följd; påverkan på unika naturområden och på Amazonas regnskogar. Det påverkar vattenförsörjningen negativt och ger stora växthusgasutsläpp. Kemikalieanvändningen är stor och problem med sociala arbetsvillkor och att lokalbefolkningen tvingas bort förekommer. Produktionen sker tills största del i Sydamerika där sojaodlingarna också bidrar till den ekonomiska tillväxten.

Det här gör vi på Coop

Coop arbetar för att sojaproduktionen ska utvecklas på ett hållbart sätt med bättre kontrollerad användning av bekämpningsmedel, förbättrade sociala villkor, större biologisk mångfald och stopp för skövling av regnskog och viktiga naturområden.

Vi tror att vägen till mer hållbar sojaproduktion går genom påverkan för ett förbättrat certifieringssystem och att gynna sojainköp från certifierade odlare.  RTRS, Round Table on Responsible Soy är ett certifieringssystem med trovärdighet som kontrollerar och gynnar odlare med mer förståndiga val i produktion, för miljön och i rollen som arbetstagare. 

Från 2015 är 100 % av den soja i foder som behövs för Coops egna varumärken täckt av certifikat via RTRS, ProTerra eller KRAV-certifierad antingen av Coop eller våra leverantörer**. Certifieringarna gynnar mer hållbar sojaodling.

**Branschens avsiktsförklaring för mer hållbar soja innebär att varje aktör tar ansvar för sin del av produktionen dvs ansvar tas för både svensk och utländsk produktion av olika aktörer i Sverige. Produkter där soja i foder är en viktig del och där sojan täcks upp med certifikat är kött, odlad fisk, mejeriprodukter, köttbullar, hamburgare och charkuterier.