Coops arbete med palmolja

Coop väljer hållbar palmoljeproduktion.

Palmolja är en av de mest använda vegetabiliska oljorna i världen och finns i många av våra vardagsprodukter, i allt från schampo och stearinljus till småkakor och färdigmat. Palmolja är däremot en av de råvaror som bidrar mest till skövling av tropiska skogar och därmed till förlust av biologisk mångfald och till klimatförändring.

Coop väljer hållbar palmoljeproduktion

Coop har ett ansvar för de produkter vi säljer, att de inte ger negativa effekter där de produceras. Därför har vi på Coop bestämt oss – när du köper våra produkter ska du känna dig säker på att de inte innehåller någon palmolja som har bidragit till skövling av regnskogar eller kränkningar av mänskliga rättigheter. För våra egna varumärken används bara ansvarsfullt och hållbart producerad palmolja och Änglamarksprodukterna innehåller ekologiskt certifierad palmolja.

Coop är medlem i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), ett gemensamt initiativ för aktörer med intressen i palmoljeproduktion. RSPO har tagit fram kriterier för en mer hållbar palmoljeproduktion, för att förhindra skövling av naturskog, för mer hållbara odlingsmetoder och för bättre arbetsförhållanden i produktionen. Det finns också krav på spårbarhet – det ska alltså gå att få veta var palmoljan kommer från. RSPO når inte lika långt som den ekologiskt certifierade oljan, men idag finns inte tillräckligt mycket ekologisk palmolja för att täcka behoven. Läs mer på: www.hallbarpalmolja.se  

Palmolja och hälsa

Under våren 2017 har det debatterats kring palmoljans påverkan på hälsan. Vid industriell raffinering av vegetabilisk olja kan skadliga ämnen bildas vilka kan vara cancerframkallande och orsaka skador på framförallt njurarna.  Nivåerna i palmolja har i analyser visat sig vara högre jämfört med i andra vegetabiliska oljor. EU-organet EFSA har nu gjort en ny riskbedömning och efterfrågar gränsvärden för oljor som ingår i livsmedel. Från det att det blev känt att nya gränsvärden är på väg har Coop gjort en granskning av egna varumärken. Vi tittar nu på leverantörskedjan bakåt för produkter med palmolja som riktar sig till barn och barnfamiljer. Därefter kommer en plan läggas för hur Coop ska agera framåt i frågan. Coop följer alltid Livsmedelsverkets rekommendationer och fastslagna gränsvärden.

Därför använder Coop palmolja

Palmolja har lång hållbarhet och härsknar inte lika snabbt som många andra fetter, den behåller alltså den neutrala smaken under en lång tid. Varor som innehåller palmolja har därför en lång hållbarhetstid, och det kan bidra till minskat matsvinn – ett av Coops prioriterade områden inom hållbarhetsfrågan. Den har dessutom egenskaper som gör att smak och konsistens inte påverkas och därför kan den användas i många olika produkter, som glass, chips och vegetabiliska drycker.

Den kan ersätta härdat fett, innehåller inga transfetter och mindre mättat fett än t ex smör och margarin. Dessutom är palmoljan en viktig ekonomisk tillgång för länderna där den produceras. Om odlingen sker på ett hållbart sätt och inte på tidigare obrukad mark kan produktionen bidra till inkomster och arbetstillfällen.