Transporter med tåg

Våra varutransporter med tåg ersätter närmare 17 000 lastbilstransporter varje år.

Coop är den enda aktören i dagligvaruhandeln som transporterar en stor del av sina varor per med tåg. Från och med den 6 april 2020 ökar vi kapaciteten ännu mer.

Ytterligare 5 000 lastbilstransporter ersätts när tre tåg med 13 vagnar var nu rullar på spåren!

Redan 2009 började vi gå från lastbil till tåg, och totalt innebär tågtransporterna att vi varje år undviker närmare 17 000 lastbilstransporter, motsvarande utsläpp av koldioxid med 9 600 ton eller 20 procent av den klimatpåverkan vi mäter och rapporterar varje år.