Coop satsar på unga nötköttsproducenter

För att vi ska kunna äta svenskt kött i framtiden behövs fler producenter av nötkött. Därför har vi på Coop valt att tillsammans med HKScan, stötta unga bönder och bidra till att de kan utöka sin verksamhet.

Satsningen innebär bl.a. att Coop sponsrar 20 unga bönder med inköp av avelstjurar för att öka deras möjligheter att växla upp produktionen av nötkött och utöka djurbeståndet av dikor på sina gårdar. Som ett led i projektet kommer Coop även att stötta det långsiktiga arbetet med rådgivning och utbildning. Vi tror på det svenska lantbruket som en framtidsbransch och vill värna värden som hållbarhet, djuromsorg och bidrag till biologisk mångfald – värden som vi tror kommer att bli ännu viktigare framöver.

Generationsskifte och lönsamhet i lantbruket
– Medelåldern för svenska bönder blir allt högre och därför är det viktigt att värna återväxt och underlätta för kommande generationer bönder att våga satsa långsiktigt, säger Majsan Pense, inköpsansvarig för kött på Coop. Vi behöver fler bönder.

Därför vill vi säkra produktion och tillgång och stötta generationsskiftet inom det svenska lantbruket. Men det innebär att många gårdar behöver moderniseras. Och för det krävs både ekonomiska och tidsmässiga investeringar av våra bönder.

Minskad produktion av svenska livsmedel

I början av 1990-talet producerade Sveriges bönder 75 procent av landets livsmedel. 2021 är vi betydligt fler svenskar, men matproduktionen har inte ökat. I dagsläget produceras strax över 50 procent av de livsmedel vi konsumerar i Sverige.

Öka efterfrågan på svenskt kött
Idag är cirka 87 procent av allt kött som vi på Coop säljer svenskt, en andel som vi vill behålla. Vi hoppas även kunna öka den genom att satsa på flera olika kvalitéer. Kött för både vardag och fest. 

Många skäl till efterfrågan på svenskt kött

Enligt LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) bidrar köttet inom EU till 60 procent lägre utsläpp än genomsnittet i världen för kött.  Men att våra kunder efterfrågar svenskt kött beror på fler saker än klimatavtryck. Sverige har bland annat de strängaste djurskyddslagarna och den lägsta antibiotikaanvändningen i världen och vi främjar den biologiska mångfalden genom betande djur. Väljer du svenskt kött istället för importerat, bidrar du dessutom till fler miljömål – som minskade transporter och miljöutsläpp. 

Vårt mål – att minska klimatavtrycket ytterligare
Tillsammans med våra leverantörer arbetar Coop och HKScan för att ytterligare minska klimatavtrycket för svenskt kött. Svenskt kött är viktigt och tillsammans ska vi bidra till en ökad självförsörjningsgrad.

Läs mer här >