Så minskar Coop svinnet

Vårt mål är att matsvinnet som uppstår i Coops verksamhet ska vara mindre än 1 procent av omsättningen 2025.

Med ambitionen att vara den goda kraften i mat-Sverige har vi fokus på hållbarhet i alla led. Det matsvinn som ändå uppkommer ska vi hantera på ett ansvarsfullt sätt. Och vi tar ansvar för nästa led i kedjan genom att utveckla innovativa lösningar som hjälper våra medlemmar att minska sitt matsvinn.

Arbetet börjar hos våra leverantörer

Vi vill erbjuda våra kunder färsk och fräsch mat. Samtidigt är det färskvaror med kort hållbarhet som löper störst risk att bli till matsvinn. Därför arbetar vi tillsammans med våra leverantörer för att utveckla förpackningslösningar som förlänger produkternas hållbarhet. Tillsammans med andra i branschen arbetar vi också för att tiden från att varan produceras tills den når butik ska vara så kort som möjligt.

Bra rutiner är nyckeln

Det bästa sättet att förebygga matsvinn är att butikens utbud möter kundernas efterfrågan vid varje tillfälle. Butikernas beställningsrutiner är en viktig del i att försöka balansera detta.

Alla produkter måste omsättas i rätt ordning för att matsvinn inte ska uppstå. Därför har vi koll på produkternas datum i hela kedjan, från leverantör till butik. Med intelligent teknik från prisbelönta foodtechbolagen Whywaste och Deligate har vi minskat svinnet betydligt i våra butiker.

När maten närmar sig bäst före datum eller sistaförbrukningsdag sänker vi priset. Genom samarbete med bland annat Karma kan kunderna enkelt hitta prisvärd mat samtidigt som vi håller nere svinnet i våra butiker. Det är också vanligt att butiken själv tar tillvara maten genom att laga färdigrätter.

Både butiker och lager donerar mat till ideella organisationer, bland annat till Stadsmissionen och Hela Människan. I Göteborg distribuerar Allwin mat från våra butiker till kvinnojourer, härbärgen med flera.

Så stödjer vi medlemmar och kunder

Vi vill inspirera våra medlemmar och kunder att minska sitt svinn genom att ta fram hälsosamma och goda recept som kan tillagas av rester. Vi delar dem i olika kanaler för att nå så många som möjligt.

En annan viktig del är att driva opinion. Idag har mycket kunskap från tidigare generationer tappats bort. Vi vill lyfta fram den så våra medlemmar och kunder vågar lita på sina sinnen istället för att slänga maten efter bäst före datum. 

Läs mer om våra tips och hitta recept här.

Prisbelönta butiker

White Guide Green har kartlagt och belönat svenska matbutikers hållbarhetsarbete sedan 2018. Första året vann Coop Leksand Årets stora svinnpris. De har hållit sig kvar i toppen och var nominerad både 2019 och 2020. Stora Coop Visby nominerades till samma pris 2020.

Vi tar ansvar för framtiden

Coop deltar i Samarbete för minskat matsvinn där aktörer från hela livsmedelskedjan gått samman för att minska matsvinnet i Sverige. Samarbetet ska bidra till FN:s mål om att halvera det globala matsvinnet till 2030.

Läs mer om samarbetet här.

Även om vi halverar matsvinnet kommer fler hundra ton mat att kasseras i Sverige. Coop deltar därför i forskningsprojekt som utvecklar metoder för att ta hand om den mat som fortfarande blir över. Det handlar bland annat om att hitta effektiva sätt att koppla ihop dem som har överskott med dem som har möjlighet att ta emot maten. En annan stor utmaning är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara transportlösningar. Och kanske viktigast av allt: hur vi kan minska svinnet i hushållen.

Tillsammans skapar vi ett mer hållbart samhälle.