Frågor och svar om matsvinn

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om matsvinn.

 • Matsvinn är livsmedel som inte äts upp av människor.

 • Dagens matproduktion är inte hållbar. Den samlade vetenskapen är överens om att vi måste ställa om vår matkonsumtion för att hålla oss inom planetens gränser. Samtidigt går en tredjedel av all mat som produceras i världen till spillo. Därför är en halvering av matsvinnet till 2030 en del av FN:s mål om hållbar konsumtion och produktion. Läs mer om FN:s mål här.

 • Matavfallet i Sverige uppgick till över 1,3 miljoner ton 2018 när den senaste mätningen gjordes. Där ingår både matsvinn och så kallat oundvikligt matavfall, så som ben, skal och skinn. Det finns ingen uppgift om det samlade matsvinnet från alla sektorer. Men matsvinnet från butiker och hushåll bedömdes vara 520 000 ton, vilket motsvarar 55 kg per person. Den största delen, 77 procent, slängs i hushållen.

  Läs Naturvårdsverkets rapport här

 • Det finns ingen nationell statistik över vad som slängs i hushållen. Men analyser visar att frukt och grönsaker är det som slängs mest. Även potatis, ris, pasta och bröd slängs i stora mängder. Mycket hälls också ut i avloppet, framförallt kaffe och te, men även mejeriprodukter och övriga drycker.

  Även i butik står frukt och grönsaker för det största matsvinnet. Därefter kommer mejeriprodukter och ägg. Coop har tidigare gjort en uppmärksammad kampanj om att lagstiftningen tvingar oss att kassera fullt dugliga ägg sju dagar innan bäst före datum. Läs om kampanjen här

 • Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har tillsammans tagit fram en nationell handlingsplan med 42 konkreta åtgärder som ska minska matsvinnet i Sverige. Läs mer om åtgärderna här

 • I dagsläget har vi inget gemensamt och enhetligt system inom Coop, därför är det svårt att ge ett exakt svar på den frågan. Nu har vi satt ett tufft mål om att vårt matsvinn ska vara mindre än 1 procent av omsättningen 2025. Därför arbetar alla föreningar tillsammans för att ta fram gemensamma mätmetoder så vi har full kontroll framåt för att nå vårt mål.

 • Coop arbetar på många olika sätt för att minska matsvinnet. Både i vår egen verksamhet och tillsammans med andra. En viktig del är att hjälpa våra medlemmar och kunder med recept och tips på hur man kan minska sitt matsvinn hemma.

  Läs mer här om vad Coop gör för att minska matsvinnet

 • Du kan hjälpa till att minska matsvinnet i butikerna genom att tänka en extra gång innan du lägger en vara i korgen. Du behöver kanske inte välja den vara som har längst hållbarhet om du ska använda den de närmaste dagarna?

  Frukt och grönsaker smakar lika bra och har samma näringsinnehåll även om utseendet inte är helt perfekt.

  Tips om hur du kan minska matsvinnet hemma hittar du här.