Coop naturbeteskött

Välj Coops eget naturbeteskött för öppna landskap, biologisk mångfald och den goda smakens skull.

Naturbeteskött kommer från djur som strosat, betat och skuttat på hagmarker, strandängar, skogsbeten, älvbranter, ljunghedar och alvarsmarker. Anrika och artrika svenska betesmarker som ger köttet en alldeles särskilt rik smak.

Vad är naturbetesmark?

Naturbetesmarker är gräsmarker som man inte har plöjt, sått, gödslat eller bearbetat med maskiner på minst 20 år. Men de flesta av våra naturbetesmarker är hundratals år gamla, ibland ännu äldre. De har skapats av betesdjur och människa tillsammans och ligger ofta mellan åker och skog eller mellan strand och åker. 

Viktiga för den biologiska mångfalden och våra hav

Naturbetesmarker är så artrika att de kan jämföras med regnskogen. Här bor många av Sveriges mest utrotningshotade växter, insekter och fåglar. Naturbetesmarkerna har skapats av betande mular och bondens lie och för att artrikedomen ska behållas måste det fortsätta på samma vis. Naturbetesmarker läcker mindre näringsämnen till vattendrag och hav än annan odlad mark, vilket skyddar mot övergödning och algblomning. Naturbetesmarkerna minskar kraftigt varje år, vilket är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige. Naturbeteskött kommer från djur som vårdar och bevarar dessa ovärderliga marker.

Gårdar där djuren mår bra

Djur på naturbetesgårdar får alltid beta ute på sommaren, vilket ger dem möjlighet att bete sig naturligt. De kan välja fritt bland olika betesväxter och söka skydd bland kullarna när det blåser. Kor som betar på strandängar svalkar sig ute i vattnet under varma sommardagar. Rofyllt betande vandrar de med flocken och lägger sig tillsammans för att idissla under några timmar. Under vintern när gräset inte växer, äter de till största delen grovfoder (hö, halm och ensilage) och inga palmkärneprodukter eller soja som bidrar till avskogning.

Kött av högsta kvalitet

Naturbeteskött kommer från kvigor, stutar, kor och ungkor som betat på naturbetesmarker. Djuren slaktas först när de är väl slaktmogna, runt 2 års ålder, och köttet möras i minst två veckor. På så sätt får kunden ett välsmakande, mört och extra saftigt nötkött. Den stora andelen bete och grovfoder ger naturbetesköttet en unik smak.

Garanterat naturbeteskött

Gårdar som producerar certifierat naturbeteskött följer de regler som finns för märkningen Svenskt Sigill Naturbeteskött. Certifieringen har tagits fram tillsammans med experter på nötköttsuppfödning, djurvälfärd och biologisk mångfald. Föreningen Naturbeteskött i Sverige och Världsnaturfonden WWF är några av de aktörer som deltagit i arbetet. Certifieringen är omfattande och säkerställer att djuren betar på naturbetesmark under sommaren, att de får rätt foder och har en bra stallmiljö under vintern, samt att lantbruket tar miljöansvar. Att reglerna i certifieringen följs kontrolleras av en oberoende revisor, vilket gör att den som köper certifierat naturbeteskött i dagligvaruhandeln kan känna sig trygg med vad de köper. 

Varför ska jag välja naturbeteskött?

• Om du vill ha en jämnare kvalitet med högre grad av marmorering och rik smak.

• Om du vill göra skillnad för djur, natur och biologisk mångfald.

• Om du av klimatskäl vill äta mindre, men bättre kött, och därmed ha en hållbar köttkonsumtion.

 

Därför är naturbeteskött ett bra val

• Det bevarar naturbetesmarkerna och deras biologiska mångfald.

• Det går inte att producera något annat livsmedel på naturbetesmarkerna.

• Det motverkar övergödningen av Östersjön.

• Djuren går ute och betar hela sommaren.

• Det gynnar ett varierat jordbrukslandskap.

• Kött från kvigor, stutar, ungkor och kor som slaktas vid en högre ålder ger ett kött av högsta kvalitet som är marmorerat, mört och extra smakrikt.

Följande detaljer finns i Coops sortiment:

Entrecote

Flankstek

Färska hamburgare

Grytstek

Lövbiff

Nötfärs

Nötstek

Oxfilé

Rostas

Ryggbiff