Hållbart fiske

All sjömat, dvs fisk, skaldjur och bläckfiskar som säljs på Coop ska ha fångats eller odlats enligt gällande lagar och regler. Men vi vill gå längre än så. Vi jobbar ständigt för att bara sälja schyssta fiskar.

Sjömat från fiske och vattenbruk (odling) kan sätta stor press på den omgivande miljön och fiskbestånd. Att verka för ett hållbart nyttjande av haven och de marina resurserna är en viktig del i Coops hållbarhetsansvar.

Utgångspunkten i vår strategi inom detta område är att underlätta för våra kunder att göra mer hållbara val. Vi säljer till exempel ingen sjömat som är rödlistad eller bomtrålad fisk. Bomtrålning gör mycket stor skada på havsbotten. En bra vägledning för dig som kund är att titta efter hållbarhetsmärkningarna MSC, ASC och KRAV på produkterna.