Hållbarhetsrapport

Här återfinns Coop Sverige ABs och dotterbolaget Coop Logistik ABs lagstadgade hållbarhetsrapport.

Notera att Coop Sverige AB och Coop Logistik AB ingår i KF.  En stor del av hållbarhetsarbetet sker samordnat inom ramen för verksamheten. Ytterligare beskrivning av hållbarhetsarbete hittas i KFs års- och hållbarhetsberättelse. Den offentliggörs och publiceras årligen i slutet på mars på KFs hemsida.

Revisorns yttrande 2020 (pdf)

Lagstadgad Hållbarhetsrapport CSAB och CLAB 2020 (pdf)

Hållbarhetsrapporter från tidigare år:

Lagstadgad Hållbarhetsrapport CSAB och CLAB 2019 (pdf) 

Revisorns yttrande 2019 (pdf)

Lagstadgad Hållbarhetsrapport CSAB och CLAB 2018 (pdf)