Hållbarhetsrapport

Här återfinns Coop Sverige ABs och dotterbolaget Coop Logistik ABs lagstadgade hållbarhetsrapport.

Notera att Coop Sverige AB och Coop Logistik AB ingår i KF.  En stor del av hållbarhetsarbetet sker samordnat inom ramen för verksamheten. Ytterligare beskrivning av hållbarhetsarbete hittas i KFs års- och hållbarhetsberättelse. Den offentliggörs och publiceras årligen i slutet på mars på KFs hemsida.

Hållbarhetsredovisning CSAB och CLAB 2021 (pdf)

Uttalande från styrelsen 2021 (pdf)

Revisorns uttalande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 2021 (pdf)

Revisorns uttalande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 2021 (pdf)

Hållbarhetsrapporter från tidigare år:

Revisorns yttrande 2020 (pdf)

Lagstadgad Hållbarhetsrapport CSAB och CLAB 2020 (pdf)

Lagstadgad Hållbarhetsrapport CSAB och CLAB 2019 (pdf) 

Revisorns yttrande 2019 (pdf)

Lagstadgad Hållbarhetsrapport CSAB och CLAB 2018 (pdf)