Hållbara leverantörer

Vi arbetar med leverantörer som delar vår syn på vad som är bra för människor, djur och natur. För att vara en hållbar leverantör till Coop ska leverantören ha skrivit under och implementerat Coops uppförandekod, vara tredjepartsreviderad samt långsiktigt bidra med ett hållbart sortiment.

Coop har omkring 2 400 leverantörer av livsmedel och andra varor. Ungefär 68 procent av Coops livsmedel (exklusive Frukt & Grönt) kommer från Sverige, 30 procent kommer från övriga Europa och omkring 2 procent kommer från länder som BSCI (Business Social Compliance Initiative) klassar som högriskländer. Vi har ett välutvecklat samarbete kring hållbarhet och för en löpande dialog för att sätta livsmedelssäkerhet, miljöskydd samt etisk handel på agendan. 

Höga krav och tydliga förväntningar

Coops policy för hållbar utveckling är tillsammans med uppförandekoden grundläggande för vårt samarbete med leverantörerna. Här tydliggörs Coops krav på processer och varor. Utöver lagkrav ska leverantörerna uppfylla särskilda krav gällande bland annat produktsäkerhet, djurhållning och miljö. Samtliga leverantörer, deras underleverantörer samt övriga affärs- och samarbetspartners omfattas av Coops krav som ofta går längre än lagstiftningen. Tydliga samarbeten och partnerskap ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Inom detta område finns olika utmaningar i olika länder. Coop gör riskanalyser på land- och råvarunivå. Via egna analyser och intressentdialoger strävar vi mot att öka vår kunskap och skapa partnerskap som gynnar bra arbetsvillkor, miljö och etisk hänsyn i allt vi gör.

Vi vet varifrån maten kommer

Tillsammans kan vi driva både produktion och livsmedelskonsumtion i en mer hållbar riktning – hela vägen från jord till bord. Ett tydligt exempel är att vi tar ansvar för vilken typ av fisk vi säljer. Oavsett vilken fisk du väljer så vet vi var den har fiskats, och om fisken är odlad vet vi vilket foder den har fått. För att vara en hållbar leverantör till Coop ska man skriva under och implementera Coops uppförandekod och långsiktigt

 

bidra med ett hållbart sortiment. Uppförandekoden bygger på FNs Global Compacts principer och ILOs kärnkonventioner. Coop är även med i BSCI1, ett Europeiskt samarbetsinitiativ för företag som arbetar för att förbättra globala arbetsvillkor i leverantörskedjan. Alla leverantörer till våra egna varumärken revideras regelbundet för kvalitet och hållbarhet.

Hur granskas Coops leverantörer?

Alla våra leverantörer för produktion av egna varumärken har produktionsanläggningar som är tredjepartscertifierade för livsmedelssäkerhet. Vi gör dessutom en egen analys varje år där vi tittar på risker i leverantörskedjan till våra egna varumärken. Vi fokuserar både på ursprungsland, typ av råvaror och kvalitet. Baserat på vår analys genomför vi sedan granskningar på plats samt i dialog med våra leverantörer.

Revisionerna innefattar flera delar. Bland annat går vi igenom leverantörernas dokumentation och besöker produktionen för att kontrollera att alla rutiner följs som de ska. Vi testar också att systemen för spårbarhet, märkning och reklamationer fungerar. Därefter skriver vi en rapport som ofta innehåller flera förbättringspunkter. Dessa följer vi sedan upp – antingen genom krav på nya rutiner eller genom en ny kontroll. Vi arbetar även med långsiktiga initiativ kring hållbara samarbeten, till exempel i samarbetet med WWF för en hållbar livsmedelskedja 2030.