Våra bärkassar

Coop har tagit fram flera olika flergångskassar att bära hem maten i och samtliga är i återvunnet material!

Vi erbjuder ett brett sortiment av påsar för att du ska ha möjlighet att välja den påse som passar bäst. Bäst för miljön är att använda påsen många gånger och sedan återvinna den, oavsett om den är av plast eller papper eller om det är en flergångskasse.

Här kan du läsa mer om våra olika bärkassar och våra nya pappersåsar för frukt, grönt och bröd:

Våra plastpåsar

Råvaran i våra plastpåsar är av återvunnen plast (PE polyeten). Med återvunnen plast i våra plastbärkassar bidrar vi till att den återvunna plasten kommer till användning igen och igen. Vi använder material som redan är i cirkulation så mycket som möjligt istället för att tillverka ny plast.

Våra papperskassar

Papperskassarna produceras i Sverige och är PEFC-certifierade, vilket är en certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk.

Våra påsar för frukt och grönt

Våra påsar för frukt och grönt sorteras och återvinns som papper. (De är inte ämnade för matavfall.)

Våra påsar för bröd

Vi har bytt ut brödpåsarna till en ny variant som är helt tillverkad i pappersråvara, även fönstret. Detta minskar vår plastförbrukning med cirka 30 ton per år och underlättar vid återvinningen av pappåsarna.

Flergångskassar av återvunnen polyester

Vår populära Bladkasse har fått sällskap av de härliga Prickpåsarna. De är utformade som plastbärkassar och försedda med knapp för att hålla dem hopvikta. De är alla tillverkade av återvunnen polyester.

Flergångskasse av återvunnen PET

Vår stora flergångskasse Storkassen har fått sällskap av en lite mindre variant som vi kallar Mellankassen. Båda kassarna är gjorda av återvunnen PET och är försedda med en knapp som gör det enkelt att hålla dem hopvikta. Mellankassen är dessutom försedd med ett extra par handtag så att den går att hänga över axeln.