Plast

Coops användning av plast ska vara resurseffektiv, innovativ och ansvarsfull. Vi ska ständigt jobba för en minskad plastanvändning. När plast behövs vill vi i första hand använda förnybar eller återvunnen plast.

Rätt använd kan plast ge hållbarhetsvinster

Många har en önskan att minska sin konsumtion av plast då plast uppfattas som ett ohållbart material. De stora globala problemen med nedskräpning av plast i haven har visat baksidorna av en oansvarsfull plastanvändning och avsaknaden av fungerande återvinningssystem. Rätt använd kan plast ge hållbarhetsvinster, exempelvis i förpackningar där plasten kan förlänga livslängden på mat och minska matsvinnet. Plast är ett lätt och slitstarkt material som också underlättar i logistikkedjan för olika varor. Men plast som endast används under väldigt kort tid och inte återvinns riskerar att enbart bidra till nedskräpning.

Fasar ut engångsartiklar

Engångsartiklar är ett exempel på när ett väldigt slitstarkt och tåligt material som plast inte är lämpligt, eftersom användningen är kort och nedskräpningsrisken är hög. Därför fasar vi ut många engångsartiklar av plast under 2021. En del byter vi ut mot förnybara material, t.ex. sugrör av papper och bestick av trä. I andra fall tar vi bort dem helt eller erbjuder alternativ som kan användas många gånger t.ex. termosmuggar och matlådor. Det är svårt att helt komma bort från plasten eftersom den behövs för att garantera livsmedelssäkerheten, men vår strävan är att minska plastanvändningen så mycket vi kan och att använda mer förnybara material.

100 procent förnybar eller återvunnen plast år 2030

Coop arbetar för att vår plastanvändning ska vara resurseffektiv, innovativ och ansvarsfull. Det innebär att vi jobbar för en minskad plastanvändning i stort men när plasten behövs, vill vi i första hand använda förnybar eller återvunnen plast. Vårt mål är att plastförpackningar under våra egna varumärken och våra förpackningsvaror i butik ska vara av 100 procent förnybar eller återvunnen plast år 2030. Ett exempel på när vi helt bytt ut den nya fossila plasten mot återvunnen plast och vill uppmuntra till flergångsanvändning, är våra bärkassar, läs mer här.

Vi behöver alla hjälpas åt

Att mer plast hittar till återvinningen är viktigt så att materialet kommer till användning under längre tid och i syfte att uppmuntra till återvinning har vi har satt pant på vissa plastförpackningar, läs mer här: (länka till förpackningssidan).

För att minska spridningen av mikroplaster till miljön ställer vi krav på att våra kosmetiska och kemiska produkter inte ska innehålla mikroplaster. Vi försöker också anpassa våra arbetskläder så de inte ska sprida mikroplaster vid tvätt.

Det behövs många initiativ för att uppnå en hållbar plastanvändning och vi behöver alla hjälpas åt att se till att plasten får en lång användning och inte hamnar i miljön.