Förpackningar

Hos Coop finns många förpackningar och de är viktiga på flera sätt. Förpackningen skyddar sitt innehåll så vi inte blir sjuka, den förlänger i många fall hållbarheten på livsmedel och minskar på så sätt risken för matsvinn.

Förpackningar är också viktiga informationsbärare som exempelvis berättar för oss konsumenter om produkten innehåller några allergener eller vilka näringsvärden som finns i maten de förpackar, vilka ingredienser som finns i kosmetiska produkter eller skyddar och varnar för faror med kemiska produkter.

I Sverige finns ett producentansvar för förpackningar1. Det innebär att de som sätter ut förpackningar på den svenska marknaden har ett ansvar för att de utformas på ett bra sätt och att det finns fungerande insamlingssystem. Coop ansvarar exempelvis för att förpackningarna till våra egna varumärken är säkra att använda, utformas på ett sådant sätt att de skyddar sitt innehåll, att materialet i förpackningarna består av noga utvalda material med låg miljöpåverkan, att förpackningen går bra att använda för konsumenten och att förpackningen går att återanvända eller materialåtervinna.

Förpackningsmaterial av framförallt plast blir ibland ifrågasatt ur miljösynpunkt. När plast bidrar till nedskräpning är det ett dåligt alternativ men ibland är plastförpackningar tvärtom ett bra alternativ som plasten runt en gurka som förlänger hållbarheten upp till sex dagar.2 Vi väljer att använda förpackningar av plast när det hjälper oss att minska matsvinn, som generellt har en mycket större klimatpåverkan än plastförpackningen. Det gäller dock att vi använder plasten på rätt sätt och ser till att våra förpackningar återvinns så att materialet i dem kan komma till användning igen och igen. Att välja bort den fossila plasten och ersätta den med förnybar råvara eller återvunnen råvara är viktigt för att minska klimatpåverkan.

Coop har satt som målsättning att våra plastförpackningar inom våra egna varumärken; Änglamark, Coop, Coop Gourmet och Xtra ska vara:

  • Återvinningsbara år 2025
  • Av förnybar eller återvunnen plastråvara år 2030

Vi jobbar självklart för att alla våra förpackningsmaterial ska vara återvinningsbara och informerar direkt på förpackningarna hur de ska sorteras och återvinnas.