Djuromsorg & antibiotika

Coop prioriterar kött från gårdar som främjar djurens naturliga beteende och har en ansvarsfull antibiotikaanvändning. Vi har därför en hög andel svenskt och ekologisk kött i våra butiker.

Coop ställer höga krav på en god djurvälfärd och en ansvarsfull antibiotikaanvändning för allt kött som vi säljer, även det som är importerat.

Coops djurvälfärdsarbete baseras på ”Five Freedoms” definierade av EU Farm Animal Welfare Council/World Organisation for Animal Health (OIE). Detta innebär:

  1. Frihet från hunger och törst genom tillgång till färskt vatten och en diet som upprätthåller fullständig hälsa och kraft.
  2. Frihet från obehag genom att ordna med en lämplig miljö som inkluderar skydd och en komfortabel viloplats.
  3. Frihet från smärta, skada och sjukdom genom förhindrande av detta eller snabb diagnos och behandling.
  4. Frihet att utföra naturligt beteende genom att tillgodose djurets behov av, tillräckligt utrymme, rätt resurser och sällskap av djurets eget slag.
  5. Frihet från rädsla och oro genom att säkra förutsättningar och behandlingar som undviker mentalt lidande.

Sverige har den strängaste djurskyddslagstiftningen i världen och bland den lägsta antibiotikaanvändningen inom EU. Svensk köttproduktion leder även till att landskapen hålls öppna och att landsbygden får möjlighet att utvecklas. Därför prioriterar Coop svenskt kött. 98% av det färska kött som ingår i våra egna varumärken har svenskt ursprung. När det gäller färsk kyckling är 100% av den kyckling som ingår i våra egna varumärken svensk.

Sedan 2015 säljer vi inga ägg från burhöns i våra butiker. I början av 2020 gick vi i mål med utfasningen av burägg isammansatta produkter under våra egna varumärken. Detta är mervärden som många av Coops kunder efterfrågar.

KRAV-märkt

Alla djur i KRAV-certifierad uppfödning ska ha möjlighet att leva så naturligt som möjligt. Därför får djuren på en KRAV-certifierad gård gå ute och beta och böka så mycket som möjligt. KRAV-certifierade djur äter också ekologiskt foder.

Hos uppfödare till Änglamarks KRAV-märkta kött får alla lamm beta ute på sommaren, grisarna får böka och korna har fri tillgång till foder.

Läs mer om djur på KRAV-certifierade gårdar här.

Möt fler av våra Änglamarksbönder här.

Svensk Fågel

Svensk Fågel är en branschorganisation för svensk matfågelproduktion och uppfödning. Deras märkning den Gula Pippin garanterar en frisk fågel som vuxit upp under goda förhållanden i skydd av kvalitetsprogram. All kyckling som säljs på Coop är certifierad av Svensk Fågel (exklusive Reko som är KRAV-certifierad).

Läs mer om märkningen här.

Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat som fokuserar på hållbarhet, djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Naturbeteskött och den Bjärekyckling som Coop säljer är båda klimatcertifierade av Svenskt Sigill.

Läs mer om märkningen här.

Ursprungsmärkning

När det gäller Coops egna varumärken skriver vi ursprungsland på all köttråvara i produkter som innehåller mer än 10 % kött. Konsumenten ska kunna se var en köttingrediens kommer ifrån och vi ska alltid vara ärliga och transparenta med sådan information. Vi ställer även krav på soja som är en del av fodret. Läs mer om soja i foder.

Höga krav på djuromsorg

Sverige är idag inte självförsörjande gällande kött. Detta innebär att vi behöver importera kött till Sverige för att möta efterfrågan. Vid import av kött och andra animaliska produkter ställer Coop djurvälfärdskrav som går utöver EU-lagstiftningen. Vi har endast ett fåtal leverantörer av importerat kött och dessa har vi ett väldigt nära och transparent samarbete med. Coops krav för djurvälfärd följs upp med revisioner på slakterier samt ute på gårdar. Vi kan därför känna oss trygga med att det kött som säljs i Coops butiker kommer från djur som fötts upp under goda förhållanden.

Vi får ofta frågan om hur vi kan sälja Halal-märkt från konsumenter som är oroliga att djuren ska ha slaktats utan bedövning. Coop har ett krav på att alla djur ska ha slaktats med bedövning, oavsett om det är Halal-märkt eller inte.

Endast ansvarfull antibiotikaanvändning hos Coops leverantörer

Coop har under många år jobbat för att minska onödig antibiotikaanvändning inom köttproduktion. Hög användning av antibiotika leder till ökad antibiotikaresistens, vilket kan få stora konsekvenser i sjukvården när den antibiotika som vi använder idag inte längre verkar. Antibiotika ska endast användas för att behandla sjuka djur och då på individnivå. Leverantörer som inte kan visa en ansvarsfull antibiotikaanvändning väljs bort. För att säkerställa att dessa krav verkligen efterlevs kontrollerar Coop hela produktionskedjan, ända ner på gårdsnivå. Det är ett omfattande och krävande arbete men en viktig global fråga som alla i samhället måste bidra till.

Nya strängare krav för mer välmående grisar

Coop prioriterar svenskt griskött, men för att kunna möta efterfrågan och vara konkurrenskraftiga säljer vi även produkter med kött av annat ursprung än svenskt. För importerat griskött har Coop tagit fram kriterier som går utöver EU-lagstiftningen gällande:

  • Utrymme för grisarna
  • Suggans fixering ska begränsas till digivningsperioden
  • Användning av halm eller annan stimulerande sysselsättning
  • Låg antibiotikaanvändning (vilket leverantören ska kunna visa statistik över)
  • Begränsad svanskupering.

Allt importerat färskt griskött som Coop säljer lever upp till ovanstående kriterier. Att detta efterlevs följs upp och dokumenteras. Vi eftersträvar även att all grisråvara i charkprodukter inom Coops egna varumärken ska leva upp till dessa kriterier. För att våra kunder ska kunna göra medvetna val sätter vi en asterisk * efter ursprungslandet. Den garanterar att köttet kommer från gårdar som har kontrollerats och godkänts för att de följer kriterierna för ”bättre griskött”.

Ökad kunskap om fiskars välfärd

Med ökad kunskap och ny teknik lyfts allt oftare frågan om djurvälfärd för fisk. Forskning visar att fiskarnas sinnen är mer utvecklade än vi tidigare trott, exempelvis rörande smärta och stress.

Olika fiskarter har olika behov och förutsättningarna och utmaningarna för odlad fisk och vildfångad fisk skiljer sig åt. För att få en ökad kunskap om fiskarnas välfärd har Coop kontakt med svenska forskare och experter samt en dialog med internationella djurvälfärdsorganisationer och våra kolleger i övriga nordiska länderna.

Läs mer om

Möt våra ekohjältar

Vi på Coop samarbetar med flera ekologiska gårdar. Det är dessa lantbrukare som gör det möjligt för oss att erbjuda ekologiska alternativ i våra butiker. Här kan du stifta närmare bekantskap med några av Sveriges ekohjältar.

Hållbar sojaproduktion

Coop arbetar för att sojaproduktionen ska utvecklas på ett hållbart sätt.