Affärsorganisation

Föreningens vision är att vara det ledande detaljhandelsföretaget i regionen. Servicekontoret i Uddevalla ger stöd för hela verksamheten med 170 butiker och stormarknader.

Försäljning och Drift

Alla butiker – Coop coh Stora Coop  – har en samlad operativ lednings- och driftsorganisation med Drift- och Försäljningschef som ansvarig. Driften av butikerna samordnas av regionchefer med lokalt ansvariga butikschefer/stormarknadschefer. Avdelningen ansvarar även för marknadsfrågor, mat från regionen, rutiner och logistik i samarbete med Coop Sverige AB.

Personal

Avdelningen ger stöd till affärsverksamheten och ansvarar för utveckling inom personalområdet. I arbetet ingår ansvar för personalprocesser, kompetensförsörjning, personaladministration, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Ekonomi och IT

Ekonomiavdelningen ansvarar för all redovisning, ekonomisk förvaltning och finansiering, analyser, rapporter, statistik samt datafrågor och IT.

Fastighet

Föreningen äger en fjärdedel av de fastigheter där verksamheten bedrivs. Fastighetsavdelningen ansvarar för underhåll, om- och tillbyggnader, nybyggnad, energi, larm och brandskydd samt kontakter med hyresgäster, entreprenörer och myndigheter.