Ägarombud

Ägarombuden är basen för ett aktivt medlemsliv.

Genom ägarombuden har medlemmarna inflytande lokalt i butikerna. Ombudets uppgift är att vara medlemmarnas "förlängda arm", följa butikens verksamhet samt delta och genomföra medlemsträffar i butiken.
Vem är ombud i din butik   se här

Ägarombud nomineras och väljs på 2 år.     

I slutet av 2017 (oktober) kommer medlemmar att kunna nominera sig själv eller annan medlem till ägarombud för varje butik. Under början av 2018 sker sedan en röstning för alla medlemmar på de nominerade ombuden som tagits fram via en valberedning. Rösningen sker på nätet. Informationen kommer att finnas i butik och på nätet.