Coop Väst

Coop Väst har idag drygt 770 000 medlemmar och driver 170 Coop-butiker med en samlad nettoomsättning på 9 miljarder kronor.

Konsumentföreningarna Coop Väst och KF Göta fusionerades under det nya namnet Coop Väst den 1:a november 2020.  Föreningsområdet sträcker sig från Väst till Öst, mellan Strömstad och Kungsbacka i Väst till Borgholm och Västervik i Öst.

Här hittar du Coop Västs stadgar, beslutade på föreningsstämman 20160924. Läs mer här

Om Coop Väst

Som medlem i Coop Väst får tillgång till bra butiker, bättre priser och många förmåner.

Butiker och erbjudanden

Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel och ge dig som kund bättre mat och service för pengarna.

Styrelse

Styrelsen i Coop Väst består av 9 ledamöter, varav 2 är utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Stipendium

Coop Väst delar årligen ut ett stipendium på totalt 50.000 kr.

Ägarombud

Ägarombuden är butikernas ambassadörer och länk mellan medlemmar, butik och medarbetare.

Årsredovisning

Här hittar du årsredovisningar för Coop Väst/ Kf Göta.

Mat från regionen

Produkter som inte bara är bra för dig och miljön utan även för regionen.

Miljö och hälsa

Med en helhetssyn på mat, hälsa och miljö erbjuder vi varor som är bra ur miljö- och hälsosynpunkt.