Sponsring

Tillsammans bidrar vi till den goda kraften i Norrbotten.

Coop Norrbotten är norrbottningarnas egna matkedja som ägs av mer än 150 000 medlemmar. Det betyder att vi äger, delar på vinsten och ger tillbaka till länet tillsammans. Vinsten från butikerna återinvesteras i Norrbotten i form av nya butiker, jobb, sponsring och allt som gör vardagen ännu härligare i vår del av landet.

Här kan du läsa om hur Coop Norrbotten arbetar med sponsring. 

Om du företräder en förening och söker sponsring i form av varor eller rabatter ska du kontakta din närmsta Coop-butik. Sponsringsavtal hanteras av den centrala sponsorgrupper, ansökan görs via ett digitalt formulär som du finner nedan.

Vår sponsring ska:

  • Vara till nytta för båda parter
  • Överensstämma med Coops värderingar
  • Sträva efter jämställdhet och mångfald
  • Aldrig gynna enskilda personer
  • Vara politiskt och religiöst obunden
  • Stötta breda verksamheter där vi via föreningar, lag och organisationer når många människor
  • Leda till att fler föreningar i länet ställer sig bakom Samspel för att skapa en trygg och säker upplevelse för barn inom sina föreningar

Riktlinjer sponsring

Vi har klara mål med vår sponsring. Vi vill att vår sponsring ska präglas av hög kvalitet, affärsmässighet och nå breda grupper i samhället. Fokus ska ligga på barn och ungdom. Våra sponsringsriktlinjer inkluderar inte sponsring av enstaka matcher, cuper eller andra evenemang och vi sponsrar inte heller enstaka lag. Vi ser helst en ansökan som gäller en hel förening med inriktning till barn- och ungdomsverksamheten. 

Coop Norrbotten stödjer Samspel för en tryggare idrott för barn. Samspel är en satsning med syfte att skapa en trygg och inkluderande tillvaro för barn och unga när de idrottar/ägnar sig åt föreningsverksamhet. Genom Samspel samverkar sponsorföretag, Rädda Barnen region Nord, RF-SISU Norrbotten och idrottsföreningar i länet. Vårt sponsorstöd går till de föreningar som har anmält sig till Samspel.

 

Vi vill också att de föreningar som vi sponsrar gör en ansökan till Coop Inköpstjänst och lägger sina inköp av livsmedel hos oss på Coop. Vi har tagit fram Inköpstjänsten - en smidig lösning för föreningar som kan ha många kostnadsställen och representanter som handlar för föreningen. Ni gör inköpen online eller i våra butiker.

Ansökningsblankett sponsring

Motprestationer

Förutsättning för att sponsorstöd ska utbetalas är bland annat att vår banderoll placeras väl synlig på er hemarena och att vår logotyp syns digitalt i era kanaler.

Föreningen ska också vara anmäld till Samspel samt ha ansökt till Coops inköpstjänst för sina inköp av livsmedel.

Klubben/föreningen kan ställa upp del av dag vid någon medlemsdag under året med hjälp av inventering eller dylikt i någon av våra butiker/stormarknader.

I formuläret fyller ansökaren i lämpliga motprestationer.

Beslut om sponsring

Alla ansökningar som kommit in via vårt ansökningsformulär behandlas och besvaras löpande och svar erhålles inom tre månader från ansökan.