Våra medlemmar äger!

På Coop låter vi medlemmarna vara med och bestämma! Det är ju faktiskt medlemmarna som äger butiken. Det görs genom att ägarombud utses för varje butik. Man kan säga att de är länken mellan medlemmarna och butikerna. Ägarombudets roll är att vara rådgivande och stödjande för butiken.

Carina Byström Nuft är ägarombud för Coop Vindeln.
Att vara ägarombud är i under normala omständigheter ett riktigt trevligt uppdrag med kundkontakter, aktiviteter och samarbete med butiksledningen. 
På grund av coronapandemin har jag under 2020 istället försökt att skapa dialog med kunderna utöver den dialog som kundundersökningarna ger. 
Jag besöker butiken ofta, möter personalen och butikschefen medan jag gör mina inköp. Sen försöker jag gå in i butiken och tänka efter på vilka förbättringsområden jag kan se, bland annat hur butiksmiljön kan ändras så det inte blir så trångt där många möts samtidigt och coronaviruset riskerar att spridas, som t.ex. runt postutlämningen. 


Som ägarombud får jag chansen att bidra till förändringsarbetet i den butik jag redan är kund i och känner att jag bidrar till bygdens utveckling genom sund konkurrens. 

Elias Bäckman, butikschef Coop.
Carina är fantastisk! Som ägarombud tillför Carina mycket till butikens bästa.
Hon har perspektivet som både kund och ägarombud och är en del av vår Coopfamilj. Vi har ett bra samarbete med högt till tak där Carinas kloka inspel gör att jag som butikschef får konkreta tips på vad som kan förbättras eller förändras. Det märks att Carina brinner för kooperationen, alla butiker borde ha ett ägarombud som henne!