Coop Nord – en del av ett växande Skellefteå

I takt med Skellefteå växer så ökar även behovet av en handel som anpassar sig efter staden och kundunderlaget. För att följa med i Skellefteås utveckling så satsar Coop Nord både i närtid och på sikt med att öka sin närvaro och utveckla den befintliga handeln. Volymhandel, närhandel och cityhandel som tillsammans med onlinehandeln kompletterar varandra och ger våra medlemmar och kunder stor valmöjlighet att handla på det sättet som passar dem bäst.

De två befintliga butikerna, Stora Coop Anderstorp och Coop Erikslid rustas upp för framtiden. För att möta den ökade efterfrågan investeras 9,5 miljoner kronor i att utöka Stora Coop Anderstorps butiksyta och modernisera stormarknaden och dess onlinehandel.  

Citybutik flyttar in i Vintergatan 

När Coop City under 2023 blir hyresgäster i Diös lokaler i galleria Vintergatan, kommer Coop Nord ha utökat sin närvaro i Skellefteå till fyra butiker. 

–  Vi utvecklar vårt populära citykoncept med Coop City Skellefteå, berättar Coop Nords vd Henrik Skyttberg. Det blir en citybutik med stark färskvaruprofil med stor andel ekologiska varor och en välfylld deli- och fiskavdelning. 

Stora Coop Norrböle under uppbyggnad 

Arbetet med Stora Coop Norrböle har nu gått in i en ny fas där stormarknaden väderomsluts och inre installationer snart påbörjas. Över 90 miljoner kronor investeras i projektet.  Samtidigt sker rekryteringen av ett 50-tal nya medarbetare till den 2 500 m2 stora stormarknaden.  

–  Det är roligt att vi får så fin respons från våra medlemmar och kunder och att intresset för att arbeta i butiken är stort, säger Henrik Skyttberg. Genom att vi bidrar till ökade arbetstillfällen lägger Coop Nord och våra medarbetare även grunden till att öka Skellefteås attraktionskraft. 

När Stora Coop Norrböle till sommaren invigs kommer stormarknaden att ha generösa öppettider, brett sortiment, färdiglagade måltider och en manuell delikatessdisk.  

–  Butiken kommer att vara fullt rustad för framtidens miljökrav med miljövänlig kyl- och frysteknik, berättar Coop Nords fastighetschef Lars Carlstedt. 

Erikslid en butik under förvandling 

I den närliggande butiken investerar Coop Nord drygt 8,8 miljoner kronor för att anpassa Coop Erikslid till att bli en modern och miljövänlig butik. Ombyggnationen är påbörjad och den innebär bland annat miljövänliga kylar och frysar som minskar energiförbrukningen och gör varorna mer lättillgängliga för kunden. 

–  Att kontraktet med fastighetsägaren Skebo förlängdes innebär att vi kan investera i Coop Erikslid och stärka dess position som en dagligvarubutik. Det är en butik med närhet till våra medlemmar och kunder, avslutar Henrik Skyttberg. Genom upprustningen blir butiken ett bra komplement till vår nya stormarknad Stora Coop Norrböle.