Om KF

Kooperativa Förbundet, KF, är ett förbund i form av en ekonomisk förening med konsumentägda företag och föreningar som uppdragsgivare. Medlemmarna i KF består av 28 konsumentföreningar. KF är Sveriges enskilt största kooperativa förbund räknat till antal medlemmar. Bara genom de 28 konsumentföreningarna samlas 3,7 miljoner konsumenter.

KF är majoritetsägare i Coop Sverige AB samt ägare av dotterbolagen KF Fastigheter, Med Mera Bank AB, Vår Gård Saltsjöbaden och Vi Media. Som förbund för konsumentföreningarna är uppgiften att stärka den gemensamma kärnverksamheten inom dagligvaruhandeln och att leva upp till konsumentkooperationens verksamhetsidé om att ”skapa ekonomisk nytta för medlemmarna och samtidigt göra det möjligt för dessa att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö". Som ägare handlar det om att vara en ansvarsfull och långsiktig majoritetsägare i Coop Sverige och säkra lönsamhet och medlemsnytta idag och imorgon.

 

Läs mer om KF på www.kf.se

Om kooperativa företag

Ett konsumentkooperativ bygger på att man går samman och bildar ett företag som bygger på vissa principer, den juridiska formen heter ekonomisk förening.

Med en omsättning på över 400 miljarder kronor, 80 000 anställda och 13 miljoner medlemskap är de 100 största kooperativa företagen en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige. Kooperationens varumärken representerar angelägna värden som ökad konsumentmakt, ekonomisk transparens, bra arbetsvillkor och hållbar produktion.

En av KFs tidiga och viktiga gestalter, Anders Örne (1881-1956), lämnade efter sig ett arv i form av sju principer för kooperativt företagande. Principer som efter att de blivit antagna av den internationella kooperativa alliansen blivit gällande som grundvärderingar för stora delar av den kooperativa sfären.

De 7 kooperativa principerna

1. Medlemskap
I kooperativet blir du medlem om du själv vill, så länge du har nytta av kooperativets tjänster, och kan axla det ansvar som medlemskapet innebär. Dörren står öppen för alla oavsett kön, sexuell läggning, social ställning, etnicitet eller religion.

2. Demokrati
Kooperativ styrs av aktiva medlemmar, inte av passiva ägare. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Alla medlemmar har lika rösträtt. Principen är enkel och demokratisk. En medlem, en röst.

3. Ekonomiskt deltagande
Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital. Insatserna kan användas i kooperativet och betalas normalt tillbaka när medlemskapet upphör.

4. Självständighet
Kooperativa föreningar är fristående organisationer som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer eller skaffar externt kapital sker detta så att demokratin och den kooperativa självständigheten säkras.

5. Utbildning
Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de kan bidra till verksamhetens utveckling. De informerar också om kooperationens särart och fördelar.

6. Samarbete
Kooperativa föreningar samarbetar över gränserna med andra kooperativa verksamheter för att skapa ännu större gemensam medlemsnytta.

7. Samhällsnytta
Kooperativa föreningar strävar efter en verksamhet som på olika sätt tar hänsyn till det omgivande samhället. De jobbar för hållbar utveckling enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.

Läs gärna mer om kooperation på www.svenskkooperation.se