Kontaktperson hos leverantör eller företagskund

Här är information om hur vi använder personuppgifter och vilka rättigheter de individer vi hanterar personuppgifter om har. Informationen är till dig som är kontaktperson eller användare hos en företagskund, leverantör eller samarbetspartner till oss.

Uppdaterad: 2 maj 2018

Vi samlar enbart in de personuppgifter från kontaktpersoner eller användare som vi behöver för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot de företag, organisationer eller ideella föreningar vi har ett kommersiellt avtal med. Personuppgifter är information som identifierar vem du eller de personer du företräder är, exempelvis namn, mobiltelefonnummer, telefonnummer, e-postadress och postadress.

Vem ansvarar för dina personuppgifter

Det specifika bolaget inom Kooperationen, exempelvis Coop Sverige AB, som din arbetsgivare har ett avtal med är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och att all hantering sker i enlighet med gällande dataskyddslagar och denna information. Detta kallas för att man är personuppgiftsansvarig.

Varifrån kommer dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter främst från dig som du ger till oss i den roll du har i det företag eller organisation du arbetar för. Du kan exempelvis bli ombedd att fylla i dina personuppgifter i ett formulär för att skapa ett användarkonto och/eller att välja ett användarnamn och lösenord för att kunna använda de tjänster och information vi tillhandahåller till användare hos våra leverantörer och samarbetspartners.

Så länge behåller vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge du aktivt använder våra tjänster eller så länge vårt kommersiella avtal med din arbetsgivare gäller.

Så behandlar vi dina personuppgifter och varför

Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig angående tjänsterelaterade och administrativa ärenden eller för att ge andra relevanta upplysningar. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att svara på förfrågningar från dig, lösa tvister och undersöka problem.

Uppgifter som samlas in under handläggning av supportärenden kan sparas i våra loggfiler för att säkerställa att vi ger en god service till användare och kontaktpersoner hos våra företagskunder, leverantörer eller samarbetspartners.

Emellanåt kan vi begära att få uppgifter från dig via enkäter. Deltagande är frivilligt men kan innebära att dina personuppgifter offentliggörs. Vi kommer att be dig att samtycka till detta varje gång en förfrågan om att delta i en enkät skickas ut.

Vilka kan vi dela dina personuppgifter med

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag inom Kooperationen eller till samarbetspartners då det är en förutsättning för att vi ska kunna leverera vår tjänst eller att vi är skyldiga att dela personuppgifter enligt lag. Den informationen vi delar får bara användas för det ändamål den samlades in för och vi kommer att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal i den utsträckning som det krävs enligt lag.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du som medlem vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling.

Information om hur du nyttjar dina lagstadgade rättigheter

Kontakta oss

För frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta Coop Kundservice.

För eventuella synpunkter eller frågor om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud. Skicka e-post till dso@kf.se.