Affärsområden

Coop Sverige AB är det centrala navet inom Coop. Med en gemensam central styrning nyttjas stordriftsfördelarna och organisationen blir kostnadseffektiv, samtidigt som en lokalt förankrad drift värnas.

Coop Sverige AB ansvarar för bland annat varuinköp, sortiment, varuförsörjning, försäljning, digital utveckling och marknadskommunikation.

Sortiment & Inköp 
Affärsområdet ansvarar för hela sortimentet inom Coop i Sverige och har fullt lönsamhetsansvar för ett sortiment som kan driva försäljning och skapa förutsättningar för butikerna att bli lönsamma.

Logistik 
Logistik står för varuförsörjning till alla Coop butiker och svarar för effektiv drift av transporter, terminaler och varuflöde.

Försäljning & Marknad
Affärsområdet ansvar för hur vi tar fram och marknadsför våra erbjudanden. 

Digital & IT
Digital & IT möter upp de behov som Coops medlemmar och kunder har på framtidens kundresa och digifysisk handel.