Coop Nord

Coop Nord är en konsumentförening som ägs av 297 500 medlemmar i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Välkommen till din Coop-butik.

Följ Coop Nord på Facebook Följ Coop Nord på LinkedIn

X:-TRA – Coop Nords nysatsning i Bredsand

Lågt pris, varje dag med ett tydligt fokus på färskvaror. Det är vad Coop Nords test med nya butikskonceptet X:-TRA kommer erbjuda sina kunder när butiken öppnar i Bredsand under våren. Genom ett mångårigt kontrakt med Trophi Fastighets AB ökar Coop Nord därmed sin närvaro i Sundsvall. Nysatsningen beräknas omsätta 30 Mkr och investeringarna är gjorda med hänsyn till den prisoffensiv X:-TRA kommer att ha.

Coop Nord öppnar ny butik i centrala Örnsköldsvik

Coop Nord öppnar ny butik i centrala Örnsköldsvik Coop Nord har tecknat ett mångårigt hyreskontrakt med Point Properties AB. Den nya Coop-butiken blir en del av Galleria Magasinet Örnsköldsvik och får en totalyta på 1 700 kvm med en säljyta på 1 000 kvm i markplan. Totalt kommer Coop Nord att investera närmare 10 Mkr i butiken som får namnet Coop City Örnsköldsvik. Ett 20-tal medarbetare kommer rekryteras till citybutiken som beräknas omsätta 35 – 40 Mkr.

Positiv utveckling för Coop Nord under 2020

Coop Nord visar ett positivt resultat för 2020. Försäljningen minskade när gränsen till Norge haft stängt under större delen av året men resultatet ökade jämfört med föregående år. Onlinehandeln fortsätter att utvecklas i snabb takt och har vuxit starkt under året. För att kunna erbjuda medlemmarna fräscha butiker med ett bra utbud så har investeringarna även detta år hållits på en hög nivå.

Flytt av direktanslutna medlemmar i KF till Coop Nord

Ett antal direktanslutna medlemmar i KF bor i andra föreningars verksamhetsområden. Vi flyttar därför ditt medlemskap till föreningen där du bor för att du som medlem ska kunna påverka den förening och den butik du handlar i. En annan anledning är att vi ska kunna veta att du som bor vid butiken och handlar hos oss är vår medlem och därmed kunna ge dig möjligheten att ta del av våra erbjudanden.

Stora Coop Härnösand välkomnar MAX Burgers till handelsplatsen

Efter en ombyggnation av Stora Coop Härnösand öppnade MAX Burgers den 16 december i samma fastighet. Coop Nord har tillsammans med MAX Burgers tecknat ett mångårigt kontrakt. De nya ändamålsenliga lokalerna har anpassats speciellt för den växande handelsplatsen med bland annat en drive-in och en uteservering.

Framtidens energieffektivisering ger resultat idag - Coop Nord sparar utsläpp motsvarande 1 000 ton koldioxid per år

Coop Nord är mitt i arbetet med att ställa om alla sina dagligvarubutiker i enlighet med gällande EU-direktiv. Det innebär att branschen måste övergå till miljövänliga köldmedier. Detta medför nyinvesteringar där de tekniska uppgraderingarna är mer energieffektiva.

Generationsväxling och vd-byte i Coop Nord

Efter snart 12 år som vd i Coop Nord kommer Thomas Johansson vid årsskiftet att överlämna stafettpinnen till Henrik Skyttberg.

Stora Coop Härnösand hälsar Apoteket AB välkommen som ny granne

Handelsplatsen kring Stora Coop Härnösand växer när nu Apoteket AB öppnar för kunder. Apoteket AB som tecknat ett mångårigt hyreskontrakt med Coop Nord inryms i samma fastighet som Stora Coop Härnösand. Sedan tidigare har även MAX Burgers kontrakterats till den välbesökta handelsplatsen.

Coop Nord återvänder till Bredsand

Coop Nord har undertecknat ett hyreskontrakt med Trophi Fastighets AB om förhyrning av lokal i Bredsand där nuvarande Tempo befinner sig. När hyreskontraktet till våren 2021 löper ut med nuvarande hyresgäst kommer Coop Nord att etablera en butik i lokalen.

Coop Nord varslar om uppsägning på Stora Coop Storlien

På grund av covid-19 har gränsen mellan Sverige och Norge haft stora restriktioner gällande in och utresa under våren, sommaren och hösten. Detta har inneburit att förutsättningarna för gränshandeln påverkats kraftigt. På grund av utvecklingen av covid-19 ligger restriktionerna fast för att få passera gränsen. Av denna anledning tvingas Coop Nord varsla delar av butikens medarbetare i Storlien om uppsägning.

Grattis Skellefteå - nu kommer Stora Coop till Norrböle!

Stora Coop – en butik med fokus på matglädje Skellefteås nästa Coop-butik byggs på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Det kommer att bli en Stora Coop, med fokus på prisvärd, hållbar matglädje. Coop Nord har sedan tidigare tecknat ett avtal om markanvisning för den aktuella fastigheten och kommunfullmäktige har godkänt fastighetsöverlåtelsen till Coop Nord.

Återvinningsstation byggs vid Stora Coop Tomtebo

Coop Nord har undertecknat ett avtal med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI om en returåtervinningsstation i direkt anslutning till Stora Coop och OKQ8, Carlslid.

Coop Nord satsar i Holmsund – etablerar Stora Coop

Coop Nord har tecknat ett hyresavtal med UM Fastigheter AB för etablering av en ny stormarknad i Holmsund i direkt anslutning till E 12:an. Stora Coop Holmsund blir därmed startskottet för den framväxande stadsdelen Sjöstaden.

Stora Coop Storlien öppnar 1 april

Stora Coop Storlien öppnar 1 april kl. 08:00 som planerat i Fjellhandel, Storliens nya handelsplats. Den 3 000 m2 stora gränshandelsbutiken har ett utökat sortiment anpassat för gränshandel. Stora Coop Storlien är en av butikerna som ingår i det miljövänliga köpcentret i Storlien. Med hänsyn till det rådande läget har Svenska Handelsfastigheter beslutat att senarelägga själva invigningsceremonin av Fjellhandel. Ett beslut Coop Nord helt står bakom.

Stora Coop i Härnösand fortsätter att utveckla sin handelsplats- Apoteket AB blir ny hyresgäst

Handelsplatsen kring Stora Coop i Härnösand växer när nu Apoteket AB har undertecknat ett mångårigt hyreskontrakt med Coop Nord. Sedan tidigare har även MAX Burger kontrakterats till den välbesökta handelsplatsen.

Jobba hos Coop Nord

Vi är en av Norrlands största arbetsgivare. Vi söker medarbetare med sinne för affärer, mat och matlagning samt intresse för att arbeta för och med människor. Vill du jobba på Coop?

Om Coop Nord

Ska du handla mat till vardag och fest eller något till hemmet? Vi har bredden från stormarknad till närbutik. Våra butiker finns även på Facebook. Välkommen till Coop!

Handla som företag och förening hos Coop Nord

Coop Nord erbjuder en enkel och kostnadsfri faktureringslösning när du gör inköp av varor till ditt företag eller förening i våra butiker.

Medlem i Coop Nord? Du kan påverka!

Som medlem och ägare i Coop Nord kan du påverka vår verksamhet. Du hjälper oss att bli bättre!

Veckans reklamblad

Här finns en sammanställning av reklamblad i Coop Nords stormarknader.

Handla Norrländskt!

Vi lyfter Norrländska varor i butik och i vår reklam. Mjölk, ost, ägg, kött, chark, bröd och grönsaker - varje dag har du något norrländskt på din tallrik. Tillsammans gör vi skillnad!

Hantering av personuppgifter i Coop Nord

Dina personuppgifter är viktiga för oss. För oss är det viktigt att de personuppgifter du som medlem, kund, medarbetare, hyresgäst eller företagskund anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter.

Kontakta Coop Nord

Tillsammans blir vi ännu bättre, välkommen in med dina synpunkter!

EU stöd

Coop Nord har sökt och beviljats bidrag av länsstyrelsen i Västerbotten. Stödet finansieras delvis av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden 7.4 Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden.