Insättningsgaranti

Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. Skyddet innebär att staten garanterar de pengar du har på kontot upp till 1 050 000 kronor per person och institut.

Våra sparkonton omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till 1 050 000 kronor per person och institut. Därutöver kan en insättare i vissa fall ha en tidsbegränsad rätt till ett tilläggsbelopp på upp till 5 000 000 kronor för insättningar kopplade till särskilda livshändelser, t ex försäljning av privatbostad, skadeståndsersättning, försäkringsutbetalning eller upphörande av anställning. Ersättningen från insättningsgarantin ska göras tillgänglig inom sju (7) arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin trätt in. För tilläggsbelopp ska särskild ansökan göras och utbetalningen kan därför ta längre tid.

Läs mer på riksgalden.se

För ytterligare information kontakta Riksgälden på telefonnummer: 08-613 52 00 eller ig@riksgalden.se

Om insättningsgaranti
Information till insättare (pdf)
Information om insättningsgaranti (pdf)